Arbete på väg nivå 1 o 2

Från årsskiftet har Arbete på väg 1 o 2 ersatts av ett nytt system för numrering av utbildningarna från Trafikverket. Här nedan är länken till Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Det betyder att i Nya upphandlingar på Trafikverkets vägar gäller andra regler från den 1 januari 2019.

Numreringen kommer bli annorlunda.

Kursen som tidigare hette Arbete på väg nivå 1 o 2 kommer i stället heta. Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Arbete på väg 3 A kommer förutom detta heta Arbete på väg 2.2.

Det har även tillkommit en del som förkortas APV 2.3, för Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Ring gärna vi svarar på dina frågor.

Magnus  0730-630 350 eller Jan 0730-630 353

Det går även bra att ringa växeln 020-45 44 00

Motivera Utbildning