Nu kommer en ny numrering av kurserna Arbete på väg.

Från 2019-01-01 kommer en ny numrering av kursen Arbete på väg med nya certifieringskrav som ersätter Arbete på väg SIK. SIK kommer enbart finnas med som SIK vinterväghållning för utförande och ledande personal. Nedan finns länken till Trafikverkets hemsida där man hittar hur de tänkt sig.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Ring gärna om ni har frågor till Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB växel. 020-454400