Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Kursen är krav på även från Trafikverket när du arbetar med skyltning av arbetsplats och har kursen Arbete på väg nivå 3 A, gamla kursen hette först Skyltansvarig och sedan påbyggnadskurs för skyltansvarig. Bas P är för dig som jobbar som byggarbetsmiljösamordnare i planerings skedet. Bas U är för dig som arbetar med utförandet. I denna kurs ingår behörighet för både BAS-P och BAS-U, detta är en grundutbildning. Det finns fortsättningskurser för dig som vill öka dina kunskaper som Bas-P och Bas-U ytterligare. Det är bara att ta kontakt med oss på Motivera utbildning så ser vi till att Ni för rättnivå på Er utbildning. Detta betyder att du blir godkänd för båda delarna under 1 dags utbildning, om man vill så kan vi naturligtvis renodla kursen så om ni är en grupp som arbetar exempelvis enbart med planering så håller vi enbart en Bas P utbildning för Er, det är bara att ringa vi ordnar det.