På Arbetsmiljöverkets hemsida finns det all information och text som företag ur olika branscher behöver. Det är fullt möjligt att beställa materialet i fysisk form och broschyrer men det går också att se materialet i PDF-format och ladda ner för egen utskrift, gratis.

Kopierat rakt från AV:s hemsida:

Arbetsmiljöreglerna i Åkeripaket paketet kan behövas kompletteras med regler / föreskrifter som berör den lokala arbetsplatsen. En förutsättning är även att (det allmänna) grundpaketet finns tillgängligt.

Det finns också temasidor om Transport, Truckar, med flera, Rapporter, Informationsbroschyrer samt Böcker som kan vara av intresse för arbetsmiljön.

 

Innehåll Åkeripaket

Föreskrifter:

ADI-broschyrer: