Inlägg av magnus

Trafikverkets krav kurser järnväg.

Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt. Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.   Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en vidareutbildning för Skydds och säkerhetsledare, Man måste alltså gå […]

,

Nya utbildningar för Järnväg.

Nu har vi fått in ett antal nya utbildningar. Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt. Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.   Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en […]

, ,

Fallskyddsutbildning

Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning. Upplägg Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden […]

Arbete På Väg 1.1

Kort beskrivning Utbildning Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av: • Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen. • Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen. • Hur en säker vägarbetsplats skapas. • Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet […]

, ,

HLR, Hjärt- Lungräddning med Hjärtstartare

HLR, Hjärt- lungräddning med Hjärtstartare ​Passa på nu har vi en extremt duktig utbildare, på detta område som normalt arbetar som ambulanssjuksköterska. Vi har fått många positiva reaktioner från våra kunder. Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att […]

, ,

Ny utbildning Maeda Cranes

Tillsammans med Maeda Cranes och Gustafssons Maskinuthyrning, håller vi på att ta fram en ny utbildning med både teori och praktik. Vi håller just nu på att testa utbildningen på ett gäng vana användare, för utvärdering. Går allt som det ska så är den klar inom ett par veckor.

,

Informations träff tillsammans med LRF Skåne

Informations träff tillsammans med LRF Skåne Måndagen den 21 januari med start 18.00 på Frostavallen i Höör kommer vi hålla en information om nyheterna på utbildningar. Vad som gäller vid olika tillfällen, lagar regler och krav. Är det särskilda regler för mig som lantbrukare? Vem ansvarar för att utbildningen utförs, vilka intervaller gäller och mycket mer. […]

,

Arbete på väg nivå 1 o 2, numera Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3 och 2.1

Arbete på väg nivå 1 o 2, ny beteckning Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1. Från årsskiftet har Arbete på väg 1 o 2 ersatts av ett nytt system för numrering av utbildningarna från Trafikverket. Här nedan är länken till Trafikverkets hemsida. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/ Det betyder att i Nya upphandlingar på Trafikverkets vägar gäller andra […]

,

Julgåva till Barncancerfonden

Julgåva till Barncancerfonden I år kommer vi skänka en summa till Barncancerfonden i stället för att skicka julgåvor till våra kunder. Vi hoppas att de får nytta av pengarna och skänker dem en extra tanke inför julen. Ha nu en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År !!!!!! Önska vi från oss alla till […]

, ,

SAM systematiskt Arbetsmiljöarbete.

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö”. Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket har delat in vägledningen i två delar Introduktion med överblick och […]

, ,

Arbete på väg. Nyhet från 1 jan 2019.

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt. Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven […]

,

Arbete på väg nya upphandlingar Trafikverket från 2019-01-01

Nu kommer en ny numrering av kurserna Arbete på väg. Från 2019-01-01 kommer en ny numrering av kursen Arbete på väg med nya certifieringskrav som ersätter Arbete på väg SIK. SIK kommer enbart finnas med som SIK vinterväghållning för utförande och ledande personal. Nedan finns länken till Trafikverkets hemsida där man hittar hur de tänkt […]

,

Särskild information om rullställningar

Särskild information om rullställning För den som i begränsad omfattning, utför arbete med hantverkarställningar och rullställningar med högst 5 meter till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion. Ingår i vår Allmän utbildning om ställningar. Man kan även gå en kortare variant av (utbildningen) information om rullställning upp till 5 meter. Utbildningen blir […]

, ,

Hjullastare godshantering

Hjullastare godshantering För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i: Arbetsmiljö och säkerhet Hjullastare Hjullastare anläggning (valbar) Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här […]

, ,

Psykosocial arbetsmiljö, arbetsmiljöutbildning

Psykosocial arbetsmiljö, krav utbildning från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2015:4. Den organisatoriska och sociala Arbetsmiljön (OSA) går vi igenom och ger Er grundläggande kunskaper för Era framtida arbetsuppgifter. Här finns bland annat Balanspolicy, jämställdhetspolicy, svåra samtal, kriser och konflikthantering, bemötande, mobbing, kränkande särbehandling, motivation, drivkrafter, arbetsglädje samt mycket mer. Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende […]

, ,

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Motivera arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Ledarskapsutbildning   Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar. Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade. Pålitlighet, […]

, ,

SAM i praktiken

SAM i praktiken (SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete) Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar. Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade. Uppföljning, ansvarfördelning, kontroller, policy dokument, […]

,

Utbildningar åt Svenska kyrkan

Hej! Ni som jobbar inom Svenska kyrkan, glöm inte bort att se till att Er personal har rätt utbildning. Du som Kyrkvaktmästare åt Svenska kyrkan, vet du vilka krav som gäller? Vi hjälper sedan flera år tillbaka till med specialutbildningar åt Svenska kyrkan, det kan vara gravgrävning det kan vara anläggande av nya promenadstråk. Motorsågsutbildning […]

, ,

Arbete på väg, Säkerhet på väg nya upphandlingar

Hej! Nu händer det grejor hos Trafikverket, nya certifierings krav som kommer ersätta SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) gäller ej SIK vinterväghållning, kommer träda i kraft den 1 januari 2019. I denna länk till Trafikverkets hemsida kan Ni läsa vad som kommer hända. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/ Vid frågor ring gärna Janne på tel. 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350.