Inlägg av webmaster

,

Arbete på väg nivå 1+2 , nivå 3A

ARBETE PÅ VÄG Våra utbildningar för Arbete på väg har varit kompletterade inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens). SIK,  försvann helt plötsligt från upphandlingarna och nu kommer det nya Certifieringskrav från den 1 januari 2019. Våra utbildningar kommer styras av dessa krav. Kontakta oss på 020-45 44 00 så kan vi stämma av och vi kan […]

,

ESA Instruerad person, tidigare ESA 14 tillträde

ESA Instruerad person:17 är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete. Publikationen fungerar som en anvisning för icke elektriskt fackkunniga personer vid verksamhet i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning och som självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av elfackkunnig elsäkerhetsledare. Syftet med dokumentet är att tydliggöra regler […]

EBR Kabelförläggning

EBR tillsammans med energibranschen ställer nu krav på arbeten vid kabelförläggning samt kvalitetssäkrat lärande genom kravställning på utbildningsanordnare och för lärare kravställning med tillhörande utbildning. Detta kan man läsa om i EBR:s publikation Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17. Energiföretagen Sverige upprättar nu ett nationellt register över godkända yrkesmän, lärare samt utbildningsanordnare för att kunna […]

Stor byggnadsställning rasade i centrala Göteborg

En 30 meter lång och sex våningar hög byggnadsställning rasade omkull under tisdagseftermiddagen – ”I nuläget inga indikationer på skadade eller att det ska finnas personer under ställningen”, uppger räddningstjänsten. En sex våningar hög byggnadsställning i korsningen Kungsportsavenyn och Engelbrektsgatan i centrala Göteborg rasade under tisdagseftermiddagen – enligt tidningen Göteborgs-Posten ska raset ha skett vid […]

YKB 1 Sparsam körning nu på lördag Nynäs/Ösmo

FÅ PLATSER KVAR! RING OSS PÅ 020454400 ELLER BOKA DIREKT HÄR! Kursen ger dig utbildning för att ge ökad förståelse för vikten av att spara bränsle ur både miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv. Vridmoment Bränsleförbrukning Växellådans utväxling Bromsar Körning för lastbil Körning med lastbil Kursen ingår i YKB Fortbildning 35 timmar. YKB Sparsam körning modulen genomförs enligt […]

, ,

Maskin som är både lift och truck

Crown Order Picker -WAV Series, och motsvarande maskiner av andra fabrikat, kan vara att betrakta både som en mobil arbetsplattform och som en truck, oavsett vad som står på besiktningsskylten. Crown Order Picker -WAV Series är lättmanövrerade och populära maskiner, som är mångsidiga genom att de passar för flera olika arbetsuppgifter. De kan användas för […]

ESA 14 den 7 februari på Rasta, Kalmar

Ring 020-45 44 00 eller boka direkt här! ESA 14 Fackkunnig ger de nödvändiga anvisningar enligt Energibranschen för hur arbetet ska organiseras och vilka krav som ställs på innehavaren av en elanläggning respektive entreprenörens åtaganden för att arbetet ska bedrivas inom driftrum eller elanläggning på ett säkert sätt. EBR På kursen får du kunskap om […]

Heta arbeten – 8 januari Oskarshamn

Få platser kvar. Kursen omfattar bland annat Ansvar, Risker, Säkerhetsregler, Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter Kontrollblankett, Släckutrustning, Brandskyddsorganisation, Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete, Repetitionsfrågor inför prov samt Praktik. Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll: Definition ” Heta Arbeten” Organisation Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten” Efter genomgående kurs med godkänt resultat utfärdades ett utbildningsintyg från […]

Boka nu och gå på kurs under våren 2018

Passa på och anmäl dig på 020-45 44 00 eller boka direkt här Nu har du chansen att säkra en plats i våra  kurser som är planerat för januari 2018 och dessutom får rabatt på 10%. Du kan boka din plats ända fram till jul till ett rabatterat pris. Därefter är det ordinarie priset som gäller. […]

, ,

Grävmaskins utbildning. utbildningsstart 25 mars 2019

Passa på och anmäl dig nu Utbildning börjar den 25 mars 2019 på vår utbildningsanläggning i Mönsterås. Utbildning för grävmaskin och hjullastare som anpassas för dig som är erfaren eller nybörjare. Under vår grävmaskinkurs får du lära dig grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn, manövrering, konstruktion, utsättning, anläggning, laser, materialkännedom, men också ritningsläsning. […]

Byggstopp under fredagen

Trafikverket anordnar ett tillfälligt stopp på byggarbetsplatser för att uppmärksamma vikten av säkerhet och arbetsmiljö. Under 2016 års stand down. Under fredagen kommer Trafikverket att arrangera en så kallad stand down, där arbetet upphör på ett flertal byggarbetsplatser i landet under en kvart, för att uppmärksamma vikten av att sätta arbetsmiljö och säkerhet som högsta […]

Arbetsmiljöutbildning BAS-P / BAS-U

Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Kursen är krav på även från Trafikverket när du arbetar med skyltning av arbetsplats och har kursen Arbete på väg nivå 3 A, gamla kursen hette först Skyltansvarig och sedan påbyggnadskurs för skyltansvarig. […]

Mobila arbetsplattformar – repetitionsutbildning

Repetitionsutbildning och återexamination ska genomföras minst var femte år. På utbildningsbevisen finns en giltighetstid på fem år. Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att liftanvändare efter grundutbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas och repetitionsutbildas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker och säkerhet levande på arbetsplatsen. Men för att säkerställa att kunskaperna […]

Fokus på yrkeskompetensutbildning (YKB)

Utbildningen består av fem fortbildningsdagar med en sammanlagd kurstid på 35 timmar. Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg. Vi arbetar med gruppdynamik och diskussioner blandat med traditionell föreläsning. Detta har visat sig mycket uppskattat av de kursdeltagare som svarat på utvärdering efter genomförd YKB-fortbildning. Har du […]

PASSA PÅ: ESA 14 Fackkunnig den 11 augusti i Oskarshamn

Kursen vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA […]

Arbete på väg: NIVÅ 3B (Vakt och lots vid vägarbeten)

Kursen är för dig som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. För att du skall få delta på denna kurs så måste du ha en giltig Arbete på väg nivå 1 och 2 eller säkerhet på väg. Förhandskrav Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv […]