Inlägg av webmaster

Boka nu och gå på kurs under våren 2018

Passa på och anmäl dig på 020-45 44 00 eller boka direkt här Nu har du chansen att säkra en plats i våra  kurser som är planerat för januari 2018 och dessutom får rabatt på 10%. Du kan boka din plats ända fram till jul till ett rabatterat pris. Därefter är det ordinarie priset som gäller. […]

Grävmaskin utbildningsstart 13 november

Passa på och anmäl dig nu Utbildning börjar den 13 november på vår utbildningsanläggning i Mönsterås. Utbildning för grävmaskin och hjullastare som passa för dig som är erfaren eller nybörjare. Under vår grävmaskinkurs får du lära dig grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn, manövrering, konstruktion, utsättning, anläggning, laser, materialkännedom, men också ritningsläsning. Beroende […]

Byggstopp under fredagen

Trafikverket anordnar ett tillfälligt stopp på byggarbetsplatser för att uppmärksamma vikten av säkerhet och arbetsmiljö. Under 2016 års stand down. Under fredagen kommer Trafikverket att arrangera en så kallad stand down, där arbetet upphör på ett flertal byggarbetsplatser i landet under en kvart, för att uppmärksamma vikten av att sätta arbetsmiljö och säkerhet som högsta […]

Arbetsmiljöutbildning BAS-P / BAS-U

Här är kursen för dig som arbetar som byggarbetsmiljösamordnare, där du som byggarbetsmiljösamordnare är både i planerings och utförande skedet av arbetet. Kursen är krav på även från Trafikverket när du arbetar med skyltning av arbetsplats och har kursen Arbete på väg nivå 3 A, gamla kursen hette först Skyltansvarig och sedan påbyggnadskurs för skyltansvarig. […]

Repetitionsutbildning mobila arbetsplattformar

Repetitionsutbildning och återexamination ska genomföras minst var femte år. På utbildningsbevisen finns en giltighetstid på fem år. Kunskap måste hållas levande – därför är det nödvändigt att liftanvändare efter grundutbildningen kontinuerligt kompetensutvecklas och repetitionsutbildas. Mycket kan åstadkommas enbart genom att hålla en diskussion om risker och säkerhet levande på arbetsplatsen. Men för att säkerställa att kunskaperna […]

Fokus på yrkeskompetensutbildning (YKB)

Utbildningen består av fem fortbildningsdagar med en sammanlagd kurstid på 35 timmar. Du kan gå kurserna i valfri ordning och efter varje genomförd utbildning erhålls ett intyg. Vi arbetar med gruppdynamik och diskussioner blandat med traditionell föreläsning. Detta har visat sig mycket uppskattat av de kursdeltagare som svarat på utvärdering efter genomförd YKB-fortbildning. Har du […]

PASSA PÅ: ESA 14 Fackkunnig den 11 augusti i Oskarshamn

Kursen vänder sig främst till el-fackkunnig personal som behöver förstå hur elsäkerhetsarbetet ska organiseras och gör kursdeltagarna medveten om de elrisker som kan förekomma i elanläggningar samt behandlar tillträdesregler, arbetets organisation, bevisväxling och respekt för säkerhetsavstånd som fastställts av Eldriftledare/Elsäkerhetsledare för elanläggning respektive arbete. Riskhantering och bedömning av elsäkerheten för det egna arbetet behandlas. ESA […]

Arbete på väg: NIVÅ 3B (Vakt och lots vid vägarbeten)

Kursen är för dig som utför vakt eller lotsarbete vid vägarbeten där Trafikverket är väghållare. För att du skall få delta på denna kurs så måste du ha en giltig Arbete på väg nivå 1 och 2 eller säkerhet på väg. Förhandskrav Kompetens Nivå 2 – Arbete på väg enligt Trafikverkets krav i TRVK/TRVR Apv […]

Arbete på väg: NIVÅ 3A/ utmärkningsansvarig (skyltansvarig)

  Kursen vänder sig till personal med ansvar för vägmärken och anordningar på en fast vägarbetsplats. 
Samt för att vara gruppansvarig för rörliga och intermittenta arbeten. 
Utmärkningsansvarig kan vara vägarbetare, ansvarig arbetsledare, platschef, projektledare och 
byggledare. Personal som ingår inom BAS-P och BAS-U:s ansvarsområde med ett ansvarsåtagande 
ska ha kompetens enligt nivå 3A. Personal som […]

ARBETE PÅ VÄG: NIVÅ 1+2 med SIK

Utbildning i Arbete på väg/Säkerhet på väg. Extra kompletterad för SIK (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens). Nivå 2 enligt Trafikverkets kompetenskrav i TRV2011/44052A Kompetens enligt nivå 1 i Trafikverkets TRV2011/44052A. Nivå 1 ingår i kursen. Mål för utbildningen är att deltagaren ska: Förstå vad det egna beteendet betyder för säkerheten. Kunna utrusta och utmärka sitt eget fordon […]

EBR Kabelförläggning enligt KJ 41

En kursdag som ger dig komplett kunskap i allt som har med elkabelförläggning att göra. Från teorin i konstruktionsboken KJ 41 till dess praktiska handbok KJ 41:1. Den här kursen är viktigt för dig som distributionselektriker, beredare eller i en annan roll arbetar med elkabel för eldistribution. Vi går i detalj igenom publikationen KJ41, där […]

ESA Industri & Installation

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad. Innehåll Elsäkerhetsorganisationen Planering av arbete Riskhantering Skriftlig bevisväxling Skötsel och underhåll Arbetsmetoder Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i […]

Företagsanpassade utbildningar

Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Det innebär att de skräddarsys för att passa ditt företags specifika behov och mål. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå. Det blir också möjligt att utgå från företagets egna handlingsplaner och policydokument. Alla Motiveras utbildare är specialister inom sitt område.   Läs mera hur företagsanpassade utbildningar här.

Byggarbetsmiljösamordnare BAS-U

Från den 1 januari 2009 gäller krav i Arbetsmiljölagen avseende byggande Vid varje bygg- och anläggningsarbete ska det finnas byggarbetsmiljösamordnare Bas-P för planering och projektering och Bas-U för utförandet av bygg och anläggningsarbetet. De som utses ska kunna styrka utbildning, kompetens och erfarenhet för att ta den rollen. Utbildningskravet gäller från 1 januari 2011. Kursens […]

Ställning 2 till 9 m

Teoretisk utbildning för dig som bygger ställning max 9 meter. Vi går igenom samtliga regler och krav, du kommer efter denna dag garanterat att tänka dig för både en och två gånger innan du bygger din ställning. I kursen ställningsbyggnad 9 meter ingår information om Höga arbeten (när du arbetar från stege över 2 meter) […]

Ackrediterad kompetensregistrator

För att underlätta för branschens företag att köpa produkter, som med säkerhet fungerar i enlighet med ID06-standarden samt för att kvalitetssäkra projektet, är Motivera Utbildning AB ackrediterad (godkännd) enligt ID06.