Bättre Arbetsmiljö

Deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete på företaget

Innehåll

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM, AFS 2001:1
 • Handlingsplan
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Vårt förebyggande arbete, tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen, skyddsombud och skyddskommittéarbetet
 • Samordningsansvar Föreläsningar som varvas med den praktiska arbetsmiljön på Ert företag och där tillämpningen av utbildningen anpassas med fallbeskrivningar och efter de krav och möjligheter som finns på Ert bolag.

Utbildningsmetod
Psykosociala arbetsmiljön