Nu har vi fått in ett antal nya utbildningar.

 • Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt.

Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.

 

 • Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en vidareutbildning för Skydds och säkerhetsledare, Man måste alltså gå SoS-Ledar utbildningen först samt tjänstgjort minst 5 gånger som SoS-ledare.

Denna utbildning låter dig ansvara för trafiksäkerhet på järnväg. Denna utbildning är 2 dagar samt innehåller den viktig praktisk övnings del.

 

 • Operatör för TSA/TA: Denna utbildning låter en framföra Tunga Spårgående Arbetsredskap samt Tunga Arbetsredskap på järnvägen. Det krävs självklart att eleverna är maskinister för att få framföra maskinerna på järnvägen och de ska ha förarbevis etc.

Denna utbildning är 1 dag lång om de har varit i järnvägsmiljö annars är den 2 dagar då man måste gå igenom delar av SoS-ledarutbildningen.

 

 • Enskild Vistelse I Spår: Denna utbildning gäller för egenförflyttning på järnvägen. Detta kräver att om du ska arbeta på järnvägen sker det med överseende av SoS-ledare. Annars låter det dig gå i järnvägsmiljö men inte arbeta utan SoS-ledaren

(denna ingår i operatör TSA/TA). Denna utbildning är 1 dag.

Prata gärna med Magnus Olsson 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

 

HLR, Hjärt- lungräddning med Hjärtstartare

​Passa på nu har vi en extremt duktig utbildare, på detta område som normalt arbetar som ambulanssjuksköterska.

Vi har fått många positiva reaktioner från våra kunder.

Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

​KURS

Tid: Kursen tar cirka 4 timmar
Maximalt antal deltagare per HLR kurs: 10 deltagare.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:​

 • Utföra andningskontroll

 • Medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra Hjärt- Lungräddning med bröstkompressioner och inblåsning

 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

 • Starta och ansluta hjärtstartaren

 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Efter utförd utbildning erhålls certifikat.

Ring gärna och prata med Jan på tel. 0730-630 353 eller Magnus på 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Tillsammans med Maeda Cranes och Gustafssons Maskinuthyrning, håller vi på att ta fram en ny utbildning med både teori och praktik.
Vi håller just nu på att testa utbildningen på ett gäng vana användare, för utvärdering.

Går allt som det ska så är den klar inom ett par veckor.

Informations träff tillsammans med LRF Skåne

Måndagen den 21 januari med start 18.00 på Frostavallen i Höör kommer vi hålla en information om nyheterna på utbildningar. Vad som gäller vid olika tillfällen, lagar regler och krav.

Är det särskilda regler för mig som lantbrukare?

Vem ansvarar för att utbildningen utförs, vilka intervaller gäller och mycket mer.

Vi startar med en gemensam fika 18.00, för att sedan fortsätta med informationen.

Kvällen avslutas med möjlighet att ställa frågor cirka 19.45 – 20.00

anmälan görs till Jan Hultgren på tel. 0413-55 90 08

eller Magnus Olsson på tel. 0730-630 350

Anmälan görs senast på fredag 12.00.

Julgåva till Barncancerfonden

I år kommer vi skänka en summa till Barncancerfonden i stället för att skicka julgåvor till våra kunder.

Vi hoppas att de får nytta av pengarna och skänker dem en extra tanke inför julen.

Ha nu en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År !!!!!!

Önska vi från oss alla till Er alla !!!

Motivera Utbildning med personal.

För Er som går eller har gått Arbete på väg så försvann delkurs i november 2018, Ni kan därför inte uppdatera den längre. Det går ej heller längre använda sig av denna som en grundutbildning.

De nya utbildningarna som kommer den 1 januari kommer ha en annan numrering, om man jämför mot tidigare. Innehållet kommer i stort sett vara detsamma i den gamla Arbete på väg kursen och den nya.

 

Till dig som är arbetsgivare

Utbildningen var en grundutbildning och var tillräcklig för enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats med skyddsanordningar enligt Apv krav.  Det är dock alltid arbetsgivaren har det slutliga och formella ansvaret allt i enlighet med Arbetsmiljölagen. Då Arbete på väg nivå 1 inte finns kvar får man anse att den har samma hållbarhetstid som Arbete på väg nivå 2.

Du som arbetsgivare bör alltid informera om eventuella interna regler, policys och lokala bestämmelser på varje arbetsplats.

Du som arbetsgivare ska säkerställa att din personal har den kompetens som krävs och du ska även intyga detta. Finns färdiga dokument.
Signera, kopiera och arkivera intyget. Det är en del av dokumentation som kan efterfrågas av till exempel kontrollanter och Arbetsmiljöverket.

Ring gärna och prata med Magnus 0730-630 350 eller Janne 0730-630 353

Motivera Utbildning AB

 

 

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö”. Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket har delat in vägledningen i två delar

 • Introduktion med överblick och sammanhang
 • Vägledning med råd och rekommendationer

Vi kan se processen som en cirkel till ständig förbättring av Arbetsmiljön.

Utbildning finns hos oss om Ni vill veta mer om hur Ni går vidare i Er process mot en säkrare Arbetsmiljö.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Magnus 0730-630 350, Janne 0730-630 353 eller växel 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven krävs både teoretiska och praktiska kunskaper i Trafikverkets regelverk APV och inom området aktuella författningar.

Trafikverket har valt att prioritera vissa arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven utföra en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning. Vilka arbetsuppgifter och roller som kräver certifiering eller utbildning framgår på underliggande sidor. Från 1 januari 2019 kan du boka och senare genomföra certifieringsproven hos Förarprov, se sidan Utbildningar, certifieringsprov och bokning.

Kompetenskrav i olika steg

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Där godkänt certifieringsprov krävs registreras det i ID06. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare. Klicka på respektive pil nedan för att få veta mer om kompetenskraven för varje steg.

 

 

Nu kommer en ny numrering av kurserna Arbete på väg.

Från 2019-01-01 kommer en ny numrering av kursen Arbete på väg med nya certifieringskrav som ersätter Arbete på väg SIK. SIK kommer enbart finnas med som SIK vinterväghållning för utförande och ledande personal. Nedan finns länken till Trafikverkets hemsida där man hittar hur de tänkt sig.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Ring gärna om ni har frågor till Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB växel. 020-454400

Psykosocial arbetsmiljö, krav utbildning från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2015:4.

Den organisatoriska och sociala Arbetsmiljön (OSA) går vi igenom och ger Er grundläggande kunskaper för Era framtida arbetsuppgifter. Här finns bland annat Balanspolicy, jämställdhetspolicy, svåra samtal, kriser och konflikthantering, bemötande, mobbing, kränkande särbehandling, motivation, drivkrafter, arbetsglädje samt mycket mer.

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Inspirerande och praktisk utbildning, som ger dig mervärde för ditt framtida liv.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Ledarskapsutbildning

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Pålitlighet, trovärdig, skamtålig, (våga fråga), öppenhet, tydlighet, kommunikation, lyhördhet, aktivt lyssna på dina medarbetare, motivera, svåra samtal, själv empati, anknytnings teorier m.m.

 

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

SAM i praktiken (SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Uppföljning, ansvarfördelning, kontroller, policy dokument, fysisk, social, organisatorisk, ständig förbättring psykosocial arbetsmiljö samt mycket mer.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Hej!

Ni som jobbar inom Svenska kyrkan, glöm inte bort att se till att Er personal har rätt utbildning.

Du som Kyrkvaktmästare åt Svenska kyrkan, vet du vilka krav som gäller?

Vi hjälper sedan flera år tillbaka till med specialutbildningar åt Svenska kyrkan, det kan vara gravgrävning det kan vara anläggande av nya promenadstråk. Motorsågsutbildning inför uppkörning för Motorsågskörkort enligt Säker skog och Skogsvårdstyrelsen samt mycket mer.

Glöm inte berätta om att Ni kommer från Svenska kyrkan då Ni har rabatterade priser hos oss.

Ring gärna och prata med Janne på tel. 0730-630353 eller Magnus på tel. 0730-630350

Motivera Utbildning AB

Hej!

Nu händer det grejor hos Trafikverket, nya certifierings krav som kommer ersätta SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) gäller ej SIK vinterväghållning, kommer träda i kraft den 1 januari 2019. I denna länk till Trafikverkets hemsida kan Ni läsa vad som kommer hända.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Vid frågor ring gärna Janne på tel. 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350.

Nu har vi fått lediga platser till helgens utbildning som går den 23, 24 och 25 november.

Här kan du som har förkunskaper vara med på en tre dagars utbildning för Motorsågskörkort
enligt Säker Skog och Skogsvårdstyrelsen.

Vi startar på fredagen den 23 november i Oskarshamn på vårt kontor på Be-Ge:s väg 8 i Oskarshamn
klockan 08.00 och om allt går som det skall kommer man vara klar på söndag cirka 16.00.

Kontakta oss gärna Ni når Janne på tel. 0730-630 353 eller Magnus på tel. 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

ARBETE PÅ VÄG

Våra utbildningar för Arbete på väg har varit kompletterade inför prov för SIK (Skandinavisk Infrastruktur Kompetens). SIK,  försvann helt plötsligt från upphandlingarna och nu kommer det nya Certifieringskrav från den 1 januari 2019.
Våra utbildningar kommer styras av dessa krav.

Kontakta oss på 020-45 44 00 så kan vi stämma av och vi kan berätta hur du kan lösa det.

Motivera Utbildning AB

 

Den 30 oktober kom nu Trafikverkets förändringar i klartext när det gäller Arbete på väg.

Här nedan är länken in till trafikverkets hemsida, där man kan läsa vidare om nyheterna.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/kompetens-for-arbete-pa-vag-apv/

Sök annars på Komptens för Arbete på väg på Trafikverkets hemsida.

Vi hjälper Er gärna.

Magnus Olsson 0730-630350

Motivera Utbildning

Hej!

Nu har vi en lärarledd utbildning för SIK vinterväghållning.

Där går vi igenom grunderna, vår interaktiva utbildning fungerar tyvärr inte tillfredställande idag.

Arbetar Ni tillsammans med Svevia, så har Svevia en egen variant av denna utbildning som man kan boka via Svevia akademin.

Här kan vi även hjälpa Er med att boka upp provtider tillsammans med Acertit.

Hör av Er om Ni är intresserade.

Janne 0730-630 353, Magnus 0730-630 350

 

Hoppas sommaren har varit bra!

Nu har vi börjat så smått med att dra igång höstens kurser, kolla gärna igenom vår hemsida

där kommer det dyka upp fler och fler utbildningar.

Är det något Ni har behov av, ring eller lägg ett litet mail till oss.

Vi kommer gärna och håller utbildningar på plats hos Er eller i Er närhet.

tel. Janne 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350

Det går även bra att ringa växeln 020-45 44 00.

ESA Instruerad person:17 är ett utdrag ur ESA Grund och ESA Arbete.
Publikationen fungerar som en anvisning för icke elektriskt fackkunniga personer vid verksamhet i driftrum, i närheten av eller invid en elektrisk anläggning och som självständigt utför icke elektriskt arbete eller deltar under ledning av elfackkunnig elsäkerhetsledare.

Syftet med dokumentet är att tydliggöra regler för tillträde, så att alla ska kunna arbeta på ett säkert sätt i miljöer där det kan finnas en elektrisk riskkälla.

Målgruppen för denna elsäkerhetsanvisning är personer som ska utföra någon form av icke elektriskt arbete i en elektrisk anläggning. Arbetet kan vara byggnadsarbete, markarbete, schakt invid kabelanläggning, gräsklippning, rengöring, målning och så vidare.

Mål och syfte

Med ESA Instruerad får du som ska göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektriskanläggning kunskap om innehållet i ESA – Elsäkerhetsanvisningarna.

När du har gått kursen ska du instrueras om farorna förknippad med arbetet och arbetsplatsen av elfackkunnig person samt signera blanketten ESA Överenskommelse om tillträde innan arbete startar.

Kursen ersätter tidigare ESA -14 Tillträde.
OBS! För dig som tidigare har  gått ESA -14 Tillträde så gäller din kurs i 3 år.

Vill du sedan repetera kursen och uppdatera dina kunskaper så gäller ESA Instruerad från och med den 29 maj 2018.

Målgrupp

Webbkurs ESA Instruerad vänder sig till dig som endast ska in och göra icke elektriska arbeten i eller invid en elektrisk anläggning. Du kan till exempel utföra målningsarbeten, städning, gjuta fundament i en kraftledningsgata etcetera.

Ring gärna och prata med Janne på tel. 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350

Motivera Utbildning AB