Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt.

Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.

 

Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en vidareutbildning för Skydds och säkerhetsledare, Man måste alltså gå SoS-Ledar utbildningen först samt tjänstgjort minst 5 gånger som SoS-ledare.

Denna utbildning låter dig ansvara för trafiksäkerhet på järnväg. Denna utbildning är 2 dagar samt innehåller den viktig praktisk övnings del.

 

Operatör för TSA/TA: Denna utbildning låter en framföra Tunga Spårgående Arbetsredskap samt Tunga Arbetsredskap på järnvägen. Det krävs självklart att eleverna är maskinister för att få framföra maskinerna på järnvägen och de ska ha förarbevis etc.

Denna utbildning är 1 dag lång om de har varit i järnvägsmiljö annars är den 2 dagar då man måste gå igenom delar av SoS-ledarutbildningen.

 

Enskild Vistelse I Spår: Denna utbildning gäller för egenförflyttning på järnvägen. Detta kräver att om du ska arbeta på järnvägen sker det med överseende av SoS-ledare. Annars låter det dig gå i järnvägsmiljö men inte arbeta utan SoS-ledaren

(denna ingår i operatör TSA/TA). Denna utbildning är 1 dag.

Ring gärna Magnus Olsson 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Nu har vi fått in ett antal nya utbildningar.

 • Skydds och Säkerhetsledare: Utbildning för att leda arbete på järnväg ur arbetsmiljö samt säkerhets synpunkt.

Denna utbildning är 2 dagar, 3 vid en större grupp. Samt beror det på om de varit på järnväg tidigare etc.

 

 • Tillsyningsman A,E och L-Skydd Samt Vägvakt: Detta är en vidareutbildning för Skydds och säkerhetsledare, Man måste alltså gå SoS-Ledar utbildningen först samt tjänstgjort minst 5 gånger som SoS-ledare.

Denna utbildning låter dig ansvara för trafiksäkerhet på järnväg. Denna utbildning är 2 dagar samt innehåller den viktig praktisk övnings del.

 

 • Operatör för TSA/TA: Denna utbildning låter en framföra Tunga Spårgående Arbetsredskap samt Tunga Arbetsredskap på järnvägen. Det krävs självklart att eleverna är maskinister för att få framföra maskinerna på järnvägen och de ska ha förarbevis etc.

Denna utbildning är 1 dag lång om de har varit i järnvägsmiljö annars är den 2 dagar då man måste gå igenom delar av SoS-ledarutbildningen.

 

 • Enskild Vistelse I Spår: Denna utbildning gäller för egenförflyttning på järnvägen. Detta kräver att om du ska arbeta på järnvägen sker det med överseende av SoS-ledare. Annars låter det dig gå i järnvägsmiljö men inte arbeta utan SoS-ledaren

(denna ingår i operatör TSA/TA). Denna utbildning är 1 dag.

Prata gärna med Magnus Olsson 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

 

Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Upplägg

Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Vi följer även AFS 1999:3  Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Sanktionsavgift enligt AFS 1999:3 § 92 a.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500
eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska
sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
AFS 1999:3 25
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

Längd

Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 – 8 timmar, förlagda till samma dag.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Kort beskrivning

Utbildning Arbete på Väg Steg 1.1 Allmän Grundkompetens
Alla som utför arbeten på vägen som är upphandlat av Trafikverket ska ha en allmän grundkompetens som består av:
• Entreprenörens säkerhetsregler på arbetsplatsen.
• Trafikverkets säkerhetskrav på arbetsplatsen.
• Hur en säker vägarbetsplats skapas.
• Sambandet mellan trafikstörande arbeten och trafikantens behov av trafiksäkerhet och framkomlighet.

Kursbeskrivning

Utbildningen tar upp lagar och regler för den som utför vägarbete och hur reglerna ska tillämpas vid olika typer av arbete. Vilka risker som finns vid vägarbete och hur de ska förebyggas för att få en säker arbetsplats. Utbildningen innehåller också trafiksäkerhetsfrågor och trafikanters beteende. Utbildningen följer Trafikverkets riktlinjer om APV Kompetens i upphandlad verksamhet -Entreprenad och Projekteringstjänster TDOK 2018:0371 och TDOK 2018:0372.
• AML och dess föreskrifter, inklusive riskanalys.
• Arbetsgivarens roll.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Skydds och säkerhetsföreskrifter, Regelverk.
• Personlig skyddsutrustning.
• Väglag, Vägmärkesförordning, Trafikförordning.
• Hastighet och krockvåld.
• Trafikantbeteende.
• Ansvar för tredje man.
Utbildningen kan objektanpassas efter specifika behov. Kursdeltagarna erhåller kursdokumentation. Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Kursdeltagaren erhåller intyg efter godkänt prov.
• Allmänt om vägarbeten.
• V3 principen, Varna, Vägleda, Värna.
• Beställarens (Trafikverket) roll.
• Arbete från arbetsplattform.
• Grundläggande bestämmelser i Arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter.
• Riskanalys.
• Trafikantbeteende.
• Eget behov av anpassning efter de arbetsuppgifter som ska genomföras.

Kursmål

Deltagarna skall efter utbildningen ha goda kunskaper och förståelse för hur agera för att erhålla en god arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Målgrupp

Exempel på arbeten där den allmänna grundkompetensen räcker till, är arbeten som i mindre omfattning är berörda av passerande fordonstrafik, till exempel:
• Mätarbeten
• Arbeten med tunneldrivning med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Brobyggnationer med tillhörande arbete innan påsläpp av trafik.
• Montage av och service av anläggningsdelar etcetera.
Personer som inte räknas till de som är berörda av passerande fordonstrafik, men bör ändå inneha lägst kompetens steg 1:1 är exempelvis:
• Bergarbete i tunnlar eller på betryggande avstånd från fordonstrafik.
• Montörer i tunnlar som är helt avstängda från passerande fordonstrafik.
• Broarbetare, (armerare, betongarbetare).
• De som tillfälligt vistas på arbetsplatsen.

Tidslängd

Ca 4 timmar

HLR, Hjärt- lungräddning med Hjärtstartare

​Passa på nu har vi en extremt duktig utbildare, på detta område som normalt arbetar som ambulanssjuksköterska.

Vi har fått många positiva reaktioner från våra kunder.

Denna kurs är den grundläggande utbildningen gällande hjärt- och lungräddning och är grunden för alla HLR-utbildningsprogram. Här får deltagaren kunskapen som krävs för att självständigt agera om en vuxen person drabbas av hjärtstopp. Utbildningen består i huvudsak av praktisk träning. Kursen riktar sig till den breda allmänheten såsom kommuner, företag och föreningar. På våra kurser följer vi HLR-rådets riktlinjer, vilket innebär att du kan försäkra dig om att du får en kvalitetssäkrad kurs. Här får du bl.a. lära dig att använda en hjärtstartare, utföra HLR med god kvalité och hur man agerar vid luftvägsstopp.

​KURS

Tid: Kursen tar cirka 4 timmar
Maximalt antal deltagare per HLR kurs: 10 deltagare.

Efter genomförd grundutbildning skall kursdeltagarna kunna:​

 • Utföra andningskontroll

 • Medvetslöshet

 • Larma 112

 • Utföra Hjärt- Lungräddning med bröstkompressioner och inblåsning

 • Bestämma sig för att använda hjärtstartaren

 • Starta och ansluta hjärtstartaren

 • Följa enkla instruktioner från hjärtstartaren

 • Hur man ska agera vid luftvägsstopp

Utbildningen varvar teoretiska och praktiska moment och inga förkunskaper krävs för att delta i kursen.

Efter utförd utbildning erhålls certifikat.

Ring gärna och prata med Jan på tel. 0730-630 353 eller Magnus på 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Tillsammans med Maeda Cranes och Gustafssons Maskinuthyrning, håller vi på att ta fram en ny utbildning med både teori och praktik.
Vi håller just nu på att testa utbildningen på ett gäng vana användare, för utvärdering.

Går allt som det ska så är den klar inom ett par veckor.

Informations träff tillsammans med LRF Skåne

Måndagen den 21 januari med start 18.00 på Frostavallen i Höör kommer vi hålla en information om nyheterna på utbildningar. Vad som gäller vid olika tillfällen, lagar regler och krav.

Är det särskilda regler för mig som lantbrukare?

Vem ansvarar för att utbildningen utförs, vilka intervaller gäller och mycket mer.

Vi startar med en gemensam fika 18.00, för att sedan fortsätta med informationen.

Kvällen avslutas med möjlighet att ställa frågor cirka 19.45 – 20.00

anmälan görs till Jan Hultgren på tel. 0413-55 90 08

eller Magnus Olsson på tel. 0730-630 350

Anmälan görs senast på fredag 12.00.

Arbete på väg nivå 1 o 2, ny beteckning Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Från årsskiftet har Arbete på väg 1 o 2 ersatts av ett nytt system för numrering av utbildningarna från Trafikverket. Här nedan är länken till Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Det betyder att i Nya upphandlingar på Trafikverkets vägar gäller andra regler från den 1 januari 2019.

Numreringen kommer bli annorlunda.

Kursen som tidigare hette Arbete på väg nivå 1 o 2 kommer i stället heta. Arbete på väg 1.1, 1.2, 1.3, 2.1.

Här förbereds du för att kunna göra kompetensprov hos Trafikverket för Arbete på väg 2.1. Gäller nya upphandlingar på Trafikverkets vägar.

Arbete på väg 3 A kommer förutom detta heta Arbete på väg 2.2.

I kursen för Arbete på väg så förbereds man för att kunna göra kompetensprov för Arbete på väg 2.2. Gäller även här nya upphandlingar på Trafikverkets vägar.

Det har även tillkommit en del som förkortas APV 2.3, för Utbildningskrav ställs på personal som svarar för montage av längsgående skyddsanordning på skyddsklassade vägar.

Nedan har finns länken till Trafikverkets hemsida.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Ring gärna vi svarar på dina frågor.

Magnus  0730-630 350 eller Jan 0730-630 353

Det går även bra att ringa växeln 020-45 44 00

Motivera Utbildning

Julgåva till Barncancerfonden

I år kommer vi skänka en summa till Barncancerfonden i stället för att skicka julgåvor till våra kunder.

Vi hoppas att de får nytta av pengarna och skänker dem en extra tanke inför julen.

Ha nu en riktigt GOD JUL och ett Gott Nytt År !!!!!!

Önska vi från oss alla till Er alla !!!

Motivera Utbildning med personal.

För Er som går eller har gått Arbete på väg så försvann delkurs i november 2018, Ni kan därför inte uppdatera den längre. Det går ej heller längre använda sig av denna som en grundutbildning.

De nya utbildningarna som kommer den 1 januari kommer ha en annan numrering, om man jämför mot tidigare. Innehållet kommer i stort sett vara detsamma i den gamla Arbete på väg kursen och den nya.

 

Till dig som är arbetsgivare

Utbildningen var en grundutbildning och var tillräcklig för enklare arbeten på en redan etablerad vägarbetsplats med skyddsanordningar enligt Apv krav.  Det är dock alltid arbetsgivaren har det slutliga och formella ansvaret allt i enlighet med Arbetsmiljölagen. Då Arbete på väg nivå 1 inte finns kvar får man anse att den har samma hållbarhetstid som Arbete på väg nivå 2.

Du som arbetsgivare bör alltid informera om eventuella interna regler, policys och lokala bestämmelser på varje arbetsplats.

Du som arbetsgivare ska säkerställa att din personal har den kompetens som krävs och du ska även intyga detta. Finns färdiga dokument.
Signera, kopiera och arkivera intyget. Det är en del av dokumentation som kan efterfrågas av till exempel kontrollanter och Arbetsmiljöverket.

Ring gärna och prata med Magnus 0730-630 350 eller Janne 0730-630 353

Motivera Utbildning AB

 

 

Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö”. Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket har delat in vägledningen i två delar

 • Introduktion med överblick och sammanhang
 • Vägledning med råd och rekommendationer

Vi kan se processen som en cirkel till ständig förbättring av Arbetsmiljön.

Utbildning finns hos oss om Ni vill veta mer om hur Ni går vidare i Er process mot en säkrare Arbetsmiljö.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Magnus 0730-630 350, Janne 0730-630 353 eller växel 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB

Kraven på kompetens ska bidra till en god och säker arbetsmiljö samt en säker och framkomlig trafik för tredje man. Även om benämningen arbete på väg används, gäller kraven även för järnvägs- och gatuprojekt.

Kompetens är ett samlingsbegrepp för en individs förmåga att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskaper och färdigheter. För att uppnå kompetenskraven krävs både teoretiska och praktiska kunskaper i Trafikverkets regelverk APV och inom området aktuella författningar.

Trafikverket har valt att prioritera vissa arbetsuppgifter och roller som är värderade som särskilt viktiga för att uppnå en god och säker miljö för de som utför vägarbete och trafikanter. Personer med dessa arbetsuppgifter och roller ska utöver kompetenskraven utföra en godkänd certifiering eller genomgå en utbildning. Vilka arbetsuppgifter och roller som kräver certifiering eller utbildning framgår på underliggande sidor. Från 1 januari 2019 kan du boka och senare genomföra certifieringsproven hos Förarprov, se sidan Utbildningar, certifieringsprov och bokning.

Kompetenskrav i olika steg

Kompetenskraven är uppdelade i tre steg och varje steg innehåller olika krav beroende på vilken arbetsuppgift eller roll som du utför. Där godkänt certifieringsprov krävs registreras det i ID06. Certifieringen är personlig och följer med även om du byter arbetsgivare. Klicka på respektive pil nedan för att få veta mer om kompetenskraven för varje steg.

 

 

Nu kommer en ny numrering av kurserna Arbete på väg.

Från 2019-01-01 kommer en ny numrering av kursen Arbete på väg med nya certifieringskrav som ersätter Arbete på väg SIK. SIK kommer enbart finnas med som SIK vinterväghållning för utförande och ledande personal. Nedan finns länken till Trafikverkets hemsida där man hittar hur de tänkt sig.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Ring gärna om ni har frågor till Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB växel. 020-454400

Särskild information om rullställning

För den som i begränsad omfattning, utför arbete med hantverkarställningar och rullställningar med högst 5 meter till arbetsplan och där utformningen framgår av en generell monteringsinstruktion.

Ingår i vår Allmän utbildning om ställningar.

Man kan även gå en kortare variant av (utbildningen) information om rullställning upp till 5 meter.

Utbildningen blir då ett par timmar kortare och då ingår inte att man får bygga ställningar upp till nio meter. Vi tycker därför det är lämpligt att man går Allmän utbildning om ställningar, där den ingår.

Ring gärna och prata med Magnus på tel., 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630353

Motivera utbildning AB

Hjullastare godshantering

För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Hjullastare
Hjullastare anläggning (valbar)

Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här används skopa, kranarm och pallgafflar, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga.

För att bli anläggningsförare kan man komplettera med en anläggningskurs. Här ingår bland annat att läsa ritningar och utsättning. Därefter kan man även arbeta med vägbyggnad och liknande.

Utbildningens längd varierar mellan 1-6 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

källa: TYA.se

Ring gärna Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB

Psykosocial arbetsmiljö, krav utbildning från Arbetsmiljöverket enligt AFS 2015:4.

Den organisatoriska och sociala Arbetsmiljön (OSA) går vi igenom och ger Er grundläggande kunskaper för Era framtida arbetsuppgifter. Här finns bland annat Balanspolicy, jämställdhetspolicy, svåra samtal, kriser och konflikthantering, bemötande, mobbing, kränkande särbehandling, motivation, drivkrafter, arbetsglädje samt mycket mer.

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Inspirerande och praktisk utbildning, som ger dig mervärde för ditt framtida liv.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Ledarskapsutbildning

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Pålitlighet, trovärdig, skamtålig, (våga fråga), öppenhet, tydlighet, kommunikation, lyhördhet, aktivt lyssna på dina medarbetare, motivera, svåra samtal, själv empati, anknytnings teorier m.m.

 

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

SAM i praktiken (SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Uppföljning, ansvarfördelning, kontroller, policy dokument, fysisk, social, organisatorisk, ständig förbättring psykosocial arbetsmiljö samt mycket mer.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Hej!

Ni som jobbar inom Svenska kyrkan, glöm inte bort att se till att Er personal har rätt utbildning.

Du som Kyrkvaktmästare åt Svenska kyrkan, vet du vilka krav som gäller?

Vi hjälper sedan flera år tillbaka till med specialutbildningar åt Svenska kyrkan, det kan vara gravgrävning det kan vara anläggande av nya promenadstråk. Motorsågsutbildning inför uppkörning för Motorsågskörkort enligt Säker skog och Skogsvårdstyrelsen samt mycket mer.

Glöm inte berätta om att Ni kommer från Svenska kyrkan då Ni har rabatterade priser hos oss.

Ring gärna och prata med Janne på tel. 0730-630353 eller Magnus på tel. 0730-630350

Motivera Utbildning AB

Hej!

Nu händer det grejor hos Trafikverket, nya certifierings krav som kommer ersätta SIK (Skandinavisk infrastrukturkompetens) gäller ej SIK vinterväghållning, kommer träda i kraft den 1 januari 2019. I denna länk till Trafikverkets hemsida kan Ni läsa vad som kommer hända.

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Arbetsmiljo-och-sakerhet/Arbete-pa-vag/kompetenskrav-i-upphandlad-verksamhet/

Vid frågor ring gärna Janne på tel. 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350.