Asbestutbildning

Vi har även Asbestutbildning.

Kolla gärna av med oss om vilka nivåer Ni behöver ha på Er utbildning.

Glöm inte titta i AFS 2006:01 § 49. Där det berättas om kraven på Er personal.

Ring gärna 020-45 44 00

Härdplaster

Kurs för dig som arbetar med härdplaster

Utbildning i risker, skyddsåtgärder och handhavande av härdplaster. Målet med kursen är att deltagarna ska få kunskap om olika produktgrupper, deras egenskaper, säkerhetsinformation samt vilka skyddsåtgärder som kan sättas in för att förhindra eventuella hälsorisker.

Omfattning: 4 timmar

Kursinnehåll

 • Arbetsmiljölagen och arbetsmiljöregler
 • Grundläggande kunskaper om riskerna med de ämnen som används
 • Vad händer vid bearbetning och ev termisk nedbrytning
 • Riskerna med härdplastkomponenter.
 • Riskbedömning och utformning av instruktioner
 • Vilka skyddsåtgärder är nödvändiga för ett säkert arbete
 • Val och användning av skyddsutrustning
 • Anpassning av arbetsplatsen
 • Åtgärd vid olyckshändelse

 

Målgrupp

Utbildningen är för alla som arbetar med så kallade härdplaster, till exempel amino- eller fenoplaster, härdande limmer, lacker eller andra härdande material som innehåller isocyanater eller polyuretan, epoxi, akrylater, cyanoakrylater, pulverlack som innehåller TGIC. Eller utför arbeten där polyuretanhaltigt material (skumplast, polyuretanlack, polyuretanlim med mera) kan upphettas så mycket att det bildas isocyanater

 

Krav på utbildning
Utbildning krävs om man arbetar med eller leder arbete där man använder

 1. metakrylater eller akrylater som är märkta med H317 eller H334.
 2. kemiska produkter som innehåller etyl-2-cyanoakrylat eller metyl-2-cyanoakrylat om arbetet sammanlagt pågår mer än 30 minuter per vecka.

OBS! Om den som arbetar med eller leder arbetet inte har utbildning, utgår en sanktionsavgift på 10 000 SEK per person.

 

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

BAM Bättre Arbetsmiljö

Bättre Arbetsmiljö

Deltagarna får grundläggande arbetsmiljökunskaper och en god förståelse för hur samverkan mellan arbetsgivare, skyddsombud och övriga anställda i arbetsmiljöfrågor bör fungera

Målgrupp

Chefer, arbetsledare, skyddsombud, andra fackliga företrädare och andra som utifrån sin funktion har behov av kunskap om hur arbetsmiljöfrågor ska hanteras

Utbildningens mål

Det övergripande målet är att deltagarna ska utveckla ett förhållningssätt och få kunskaper om metoder och arbetssätt för att kunna utföra arbetsmiljöarbete på företaget

Innehåll

 • Arbetsmiljölagens bakgrund, tillkomst och uppbyggnad
 • Föreskrifternas betydelse
 • Det systematiska arbetsmiljöarbetet SAM, AFS 2001:1
 • Handlingsplan
 • Fördjupning av arbetsmiljöansvaret
 • Organisering av arbetsmiljöarbetet, SAM
 • Vårt förebyggande arbete, tillbudsrapportering, olycksrapportering, skador m m
 • Arbetsgivarens ansvar
 • Chefer och ledare, fördelning av uppgifter
 • Medarbetaransvar
 • Skyddsorganisationen, skyddsombud och skyddskommittéarbetet
 • Samordningsansvar Föreläsningar som varvas med den praktiska arbetsmiljön på Ert företag och där tillämpningen av utbildningen anpassas med fallbeskrivningar och efter de krav och möjligheter som finns på Ert bolag.

Utbildningsmetod
Psykosociala arbetsmiljön

Säkerhetskultur, Motivera Arbetsmiljöutbildning

Säkerhetskultur

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera Arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Riskbedömning och kemiska hälsorisker, Motivera arbetsmiljöutbildning

Riskbedömning och kemiska hälsorisker

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Riskbedömning bygg och anläggning, Motivera arbetsmiljöutbildning

Riskbedömning bygg och anläggning

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet, Motivera arbetsmiljöutbildning

Arbetsmiljö för chefer – att planera och leda arbetsmiljöarbetet

 

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

SAM i praktiken

SAM i praktiken (SAM = Systematiskt arbetsmiljöarbete)

Denna utbildning ger dig grunderna i Arbetsmiljölagen. Utbildningen är beroende på förkunskaper och slutmål på mellan 1 – 3 dagar.

Om du sitter i arbetsledande position kan man söka bidrag via AFA för denna utbildning, detta är möjligt då våra lärare är certifierade.

Mer kommer om utbildningen längre fram.

Motivera arbetsmiljöutbildning

ring gärna 020-45 44 00

Motivera utbildning

Påbyggnadskurs Lagen om Offentlig Upphandling (LOU) Krav och Förfrågningsunderlag

,

Påbyggnad LOU att ställa krav och skriva förfrågningsunderlag 1 dag

Den här kursen är en påbyggnad på grundkursen och lär ut grunderna i hur man utformar effektiva och ändamålsenliga förfrågningsunderlag

Mål

För att själv kunna skriva ett förfrågningsunderlag och utforma krav och i övrigt kunna samverka när andra gör det

Kursinnehåll

*Förfrågningsunderlagets uppbyggnad och struktur

*Metoder och system vid kravställning

*System som visar att kraven uppfylls

*Hur väljer jag rätt leverantör

*Hur minskar man risken att begå misstag

*Vilken modell är bäst och ger högst kvalitet

*Vilket är mest ekonomiskt fördelaktigt

*Övningar på de vanligaste utvärderingsmodeller

 

Vid intresse kontakta oss på 020-45 44 00

Lagen om offentlig upphandling

,

Nu har vi utbildningar på 4 nivåer inom lagen om offentlig upphandling. Vi har på grundläggande nivå för att du skall få en förståelse om lagen.

Nästa nivå är för att kunna vässa till dig ytterligare när det gäller lagen och börja arbeta med lagen.

Nivå 3 är för dig som redan idag arbetar med offentliga upphandlingar. Sen har vi utbildning på offentlig upphandling, på riktigt proffs nivå för dig som verkligen behöver spets kompetens.

Ring gärna och prata om offentlig upphandling.

 

 

Arbetsmiljölagen grundutbildning

,

Arbetsmiljölagen grundutbildning.

Här får du en grundläggande information om arbetsmiljölagen vi kommer under dagen gå igenom följande.

Arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljöförordningen

Lagens syfte

Tillämpningsområde

arbetsmiljö, Fysisk, Psykisk miljö, metod för kontroll.

Arbetsgivarens ansvar
systematiskt arbetsmiljöarbete
Arbetstagarens ansvar
Gemensamt arbetsställe
Bygg- eller anläggningsarbete

Ansvar
Minderåriga
Samverkan
Påföljder
Föreskrifter
Delegering och delegeringsordning
Rapportering arbetsskador, tillbud, statistik skador, dödsfall, utredning.
Farligt beteende
Dokumentation, Riskbedömning, Handlingsplaner, instruktioner,

Motivera Utbildning AB
020-45 44 00