EBR Kabelförläggning enligt KJ 41

En kursdag som ger dig komplett kunskap i allt som har med elkabelförläggning att göra. Från teorin i konstruktionsboken KJ 41 till dess praktiska handbok KJ 41:1.

Den här kursen är viktigt för dig som distributionselektriker, beredare eller i en annan roll arbetar med elkabel för eldistribution. Vi går i detalj igenom publikationen KJ41, där alla normer och riktlinjer för kabelförläggning finns samlade.

När du lärt dig att fullt ut förstå och använda KJ41 och dess handbok KJ41:1, kommer du att planera och bereda den säkraste och mest kostnadseffektiva metoden och lösningen för ditt projekt.

Mål, syfte och målgrupp

På kursen får du kunskap om EBR:s konstruktionspublikation KJ41 som är en komplett handling i allt som rör kabelförläggning. Du lär dig att använda dess handbok KJ41:1.

Kursen vänder sig till dig som arbetar med elkabel för eldistribution och som har stor nytta av att förstå kabelförläggning. Du kan vara beredare, projektörer, distributionselektriker och gräventreprenörer.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

ESA Industri & Installation

Du kan använda ESA Industri & Installation som ett komplement för att förebygga elolycksfall i större eller komplicerade anläggningar. Du vet hur en elsäkerhetsorganisation är uppbyggd och vem som ska göra vad.

Innehåll

 • Elsäkerhetsorganisationen
 • Planering av arbete
 • Riskhantering
 • Skriftlig bevisväxling
 • Skötsel och underhåll

Arbetsmetoder
Som kurslitteratur används ESA – Industri & Installation som framtagits i ett samarbete mellan EIO, FIE och Svensk Energi.
Kursen avslutas med ett slutprov. Godkänd kursdeltagare erhåller personligt certifikat.

Vem gör vad i elsäkerhetsarbetet?
Det är väsentligt att alla som är berörda av elarbete vet vem som gör vad i elsäkerhetsarbetet. ESA är ett planeringsverktyg för att förebygga skador och som även klarlägger såväl organisation som roller och vilka arbetsuppgifter som följer med varje roll. ESA Industri och Installation är baserad på reglerna i SS-EN 50110-1 samt är samordnad med ESA-14. I ESA – Industri & Installation är arbetsmetoderna anpassade för de särskilda driftförhållanden som råder på större arbetsplatser.

Målgrupp
Kursen riktar sig till alla som arbetar på eller nära anläggningar där ESA – Industri & Installation tillämpas.

Förkunskaper
Erfarenhet av elanläggningar.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

ESA 14 Fackkunnig

Elsäkerhet och Svensk Stand. SS-EN 50110-1 utgåva 3

,

Standarder och föreskrifter, detta dokument är fastställt 2013 och täcker det som gäller för både europeisk och svensk elsäkerhet. Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005, gäller ej fr o m 2016-02-11.

I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts:

 • En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig.
 • Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare.
 • Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Denna svenska standard finns även utgiven i engelsk språkversion.

Vi på Motivera Utbildning planerar att införa en förenklad utbildning i Elsäkerhet som bygger på följande dokument från Svensk Standard.

SVENSK STANDARD SS-EN 50110-1

EBR – maskinförarkurs för EBR intyg

Vi följer Svensk Energi utbildningsplan

Kursen vänder sig till de maskinförare som arbetar med byggande och underhåll av elnät. Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap i de särskilda regler som gäller för EBR.

För att kunna ansöka till Elsäkerhetsverket krävs att deltagaren har yrkeserfarenhet av arbeten med eller nära el.

Kursen innehåller bland annat följande:

 1. EBR
 2. Lagar och förordningar som gäller för arbete invid på elektriska anläggningar.
 3. Försäkringsansvar
 4. Ansvarsfördelning vid elarbete.
 5. Byggteknik vid jordkabel- oh luftledningsarbete.
 6. El och elsäkerhet.
 7. EBR:s konstkatalog och produktionsteknik.

Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett EBR- intyg.
Med hjälp av detta kan deltagaren, lämna ansökan till Elsäkerhetsverket.
I denna kurs går vi igenom grunderna för hur man gräver ner elkablar samt stolpresning. Det finns en enklare variant på utbildningen för dig som enbart gräver ner elkablar, den heter BB3 (begränsad behörighet) och är på 2 dagar.

Kurstid: 3 dagar.
Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB