ADR Utbildning Grundkurs / Förarutbildning

I utbildningen får du lära dig korrekt hantering av farligt gods. Du får veta hur du ska arbeta förebyggande för att motverka ökad olycksrisk. Du ska efter ADR-Utbildningens utförande också kunna vidta åtgärder ifall en olycka skulle inträffa.
I ADR Utbildningen tar vi upp hur man minimerar skador på både människor, miljö samt egendom.

ADR Grundkurs – examinering och giltighetstid

Efter genomgången ADR Utbildning med godkänt resultat så erhåller du ett ADR-intyg som är giltigt i fem år framåt. Om du önskar att förlänga ADR-intyget så behöver du gå en Repetitionskurs och få godkänt resultat innan giltighetstiden går ut.

Kurslängd: 3 dagar

ADR Grundkurs – fördjupningskurser

Vår ADR Utbildning är en grundkurs men för dig som kommer att hantera farligt gods i form av explosiva eller radioaktiva ämnen eller farligt gods i fast tank så behöver du gå en fördjupningskurs inom ADR Utbildningen. Kontakta oss om du vill veta mer om dessa utbildningar.

Kurslängd: 1 dag per Fördjupningskurs, tank är 2 dagar

ADR Utbildning – Repetition

Om du repeterar din utbildning inom giltighetstiden på 5 år räcker det med att du går en repetitionsutbildning och den är 2 dagar.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Utbildningen ger dig rätt att transportera alla ämnen utom explosiva varor och radioaktiva ämnen. Utbildningstiden är 3 dagar lång. Efter genomgången utbildning med godkända resultat utfärdas ett ADR-intyg av Räddningsverket.
I priset för utbildning ingår kurslitteratur, provkostnader och kostnader för ADR- certifikat.

Kurser ger tillräckligt kunskaper för att kunna utföra transporter av farlig gods, såsom styckegods, tanktransporter upp till 3000 liter samt fast monterad tank på max 1000 liter.
Kursen innehåller följande:

 1. Regelverk för bestämmelser för transport av farlig gods.
 2. Skyltning
 3. Etiketter
 4. Förpackning
 5. Begränsade mängder
 6. Värdeberäknade mängder
 7. Undantag för privatpersoner
 8. Dokument
 9. Behörighetskrav
 10. Kemikaliekännedom
 11. Kunskap om hantering av spill
 12. Praktisk brandövning
 13. LABC (Livsfarlig läge, Andning, Blödning, Chock) praktisk övning.

Kurstid: 3 dagar

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

ADR/Farligt gods utbildning

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller fysikaliska egenskaper kan orsaka skador på liv, hälsa, miljö eller egendom. Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva eller frätande egenskaper. Bestämmelserna för transport av farligt gods på väg och i terräng (ADR), gäller i huvudsak i Europa.

Som exempel på farligt gods kan nämnas bensin, gasol, cigarettändare, svavelsyra, fyrverkerier, sprayburkar, krockkuddar och vattenförorenade ämnen.

Utbildningens syfte och mål

Syftet med utbildningen är att ge förarna de grundläggande kunskaper som krävs för att transportera farligt gods på ett säkert sätt. Utbildningen ger kunskaper om hur man skyddar sig själv och omgivningen mot de risker som kan finnas i samband med dessa transporter.

Om en olycka ändå sker, skall utbildningen göra det möjligt för förarna att vidta sådana åtgärder som är nödvändiga för att begränsa olyckans skadeverkningar. Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska övningar.

Kurslängd: 2 dagar.

För dig som entreprenör som enbart kommer transportera mindre mängd, än en värdeberäknad mängd på 1.000 poäng, det finns ett poängberäkningssystem där man kan se vilket gods och i vilken i mängd du kan ha med dig.

Denna utbildning är till för dig, som exempelvis behöver ha med dig IBC behållare (farmar tanken), efter genomförd utbildning har du rätt att ta med dig under 1.000 liter med diesel i tanken alltså max 999 liter.

Denna utbildning hette tidigare ADR S om du funderar på vad det är för något.

Utbildningen har som vanligt tidsbegränsning när det gäller transport av farligt gods. Giltighetstiden är 5 år.

Kurslängd: 8 timmar

Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år. Om Du inte förnyar Ditt intyg innan giltighetstiden går ut, måste Du gå om grundkursen igen och även eventuella tillhörande specialkurser. Du får en påminnelse hem att Ditt ADR-intyg håller på att förlora sitt giltighet. Anmäl dig i god tid för att vara säkert på att få behålla Din behörighet att transportera farlig gods!

Vi erbjuder repetitionsutbildning inom alla ADR-klasser och erbjuder dessutom utbildning under helgerna för att Du skall slippa avbrott i Ditt ordinarie arbete.

Våra utbildningar är följande:

 • ADR-Grund Repetition
  Kurstid: 2 dagar (16 timmar). Går att kombinera med klass 1 repetition under samma kurstid, 2 dagar.
 • ADR Klass 1 Repetition
  Kurstid: ½ dag (4 timmar)
 • ADR Klass 7 Repetition
  Kurstid: ½ dag (4 timmar)
 • ADR Tank Repetition
  Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Grundutbildning är 1 dag (8 timmar) och vänder sig till främst personer som transporterar eller på annat sätt handhar radioaktiva ämnen.
Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR – Grund.

Efter genomgången kurs med godkända resultat ger utbildning rätt att transportera radioaktiva ämnen.
Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Anm. Behörighetskrav ADR – Grundkurs.

Kontakta gärna oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Grundutbildning är 1 dag (8 timmar) och vänder sig främst till personer som transporterar eller på annat sätt handlar explosiva ämnen och föremål. Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR-Grund.

De särskilda områden som ingår i specialkursen för transport av ämnen och föremål i klass 1 är ex:
 1. Särskilda risker förknippade med explosiva och pyrotekniska ämnen
 2. Särskilda krav beträffande samlastning av ämnen och föremål i klass 1
 3. Andra regler och bestämmelser angående explosiva ämnen och föremål
 4. Utmärkning och etikettering
 5. Dokument och utrusning

Efter genomgången kurs med godkännande resultat ger utbildning rätt att transportera explosiva varor (sprängämnen).

Kurstid: 1 dag (8 timmar)
Anm. Behörighetskrav ADR-Grundkurs

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB