Hjullastare godshantering

För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Hjullastare
Hjullastare anläggning (valbar)

Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här används skopa, kranarm och pallgafflar, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga.

För att bli anläggningsförare kan man komplettera med en anläggningskurs. Här ingår bland annat att läsa ritningar och utsättning. Därefter kan man även arbeta med vägbyggnad och liknande.

Utbildningens längd varierar mellan 1-6 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

källa: TYA.se

Ring gärna Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB

Passa på och anmäl dig nu

Utbildning börjar den 25 mars 2019 på vår utbildningsanläggning i Mönsterås. Utbildning för grävmaskin och hjullastare som anpassas för dig som är erfaren eller nybörjare.

Under vår grävmaskinkurs får du lära dig grunderna inom arbetsmiljö, förarbehörighet, säkerhet, riskbedömning, daglig tillsyn, manövrering, konstruktion, utsättning, anläggning, laser, materialkännedom, men också ritningsläsning. Beroende på din tidigare erfarenhet kan vi erbjuda antingen ett kompetensprov eller en utbildning på entreprenadmaskiner. Allt grävarbete i utbildningen sker på riktigt dvs inga simuleringar.

Grävmaskinen är en fantastisk entreprenadmaskin som man kan uträtta en mängd olika arbetsuppgifter med. En duktig och erfaren grävmaskinist har en kompetens som många företag verkligen efterfrågar.

Enligt Arbetsförmedlingen är framtidsutsikterna goda för grävmaskinister. Det utbildas för få anläggningsmaskinförare på gymnasieskolans bygg- och anläggningsprogram och antalet som utbildas är inte tillräckligt för att motsvara arbetsgivarnas behov.

Motivera Utbildning AB har instruktör som tecknat avtal med TYA om maskinförarutbildning.
Kontakta oss gärna på 020-45 44 00 eller anmäl dig.

 

Teleskoplastare (uppkörning) Validering för certifiering TYA och BYN.

Validering (uppkörning) på teleskoplastare, här måste man ta sig en liten fundering på till vad, vart och vilka redskap jag skall använda.

Lägsta nivå när det gäller teleskoplastare är som truck klass C7 teleskoptruck. Med denna utbildning får man arbeta med teleskoplastaren på hårdgjorda ytor, med gafflar eller likande redskap enligt AFS 2006:5.

Sen har vi då den högre nivån för Teleskoplastare, där man med högsta behörighet när det gäller teleskoplastaren, även får arbeta utanför de begränsade områdena , här försvinner de begränsningar som finns med Truck klass C7. Här kan man även börja använda teleskoplastaren, med skopa.

Denna validering (UPPKÖRNING) tar en dag under förutsättning att du har kompetens, så du kan klara denna uppkörning, med både teoretiska och praktiska prov. Klarar man inte uppkörningen får man vara med i en teleskoplastarutbildning. Teleskoplastarutbildningen är från 1 vecka och uppåt beroende på förkunskaper.

Inför denna dag ser vi till att du får ut ett enklare teoretiskt material som du kan läsa på innan uppkörningen.

Det är ju även så att har du tillräcklig praktisk erfarenhet så skall du inte behöva läsa på alls, utan det här skall du klara av.

Ring gärna och prata med oss, vi kommer gärna till dig eller Ert företag, kombinera gärna uppkörningen med något annat maskinslag, så skall vi se till att du får ett bra pris.

växel 020-45 44 00 eller Magnus 0730-630 350

Vi håller valideringar över hela landet exempelvis Skåne, Göteborg, Halland, Kalmar, Småland, Mälardalen med Enköping, Uppsala, Östhammar som exempel.

Grävmaskinist, grävlastarutbldning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist, grävlastarförare.

 1. Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
 2. samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare

För att få yrkesbevis som grävmaskinist, grävlastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

Kravet på utfört arbete och resultatet kommer att vara detsamma på dig som grävmaskinist, grävlastarförare redan när du har fått ditt utbildningsintyg, den gamla utbildningsboken efter genomgången utbildning till grävmaskinist, grävlastarförare.

Efter att du har arbetat 4.000 som grävmaskinist kan du skicka in ett arbetsgivarintyg som du hämtar från TYA:s hemsida till oss så skall vi se till att du får ditt yrkesbevis.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till utbildning som Grävmaskinist/grävlastarförare.

Kontakta gärna någon av våra lärare Fred Hagman på tel. 0708-20 36 40 eller Lars-Inge Ljungberg på tel. 0708-618 290 för mer information.

Motivera Utbildning AB

Hjullastarutbildning, lastmaskinsutbildning, Hjullastare anläggning högsta behörighet.

Hjullastare godshantering samt hjullastare anläggning. Utbildning till lastmaskinförare.

Validera dina kunskaper, visa vad du kan.

Är du riktigt duktig på att hantera hjullastaren, lastmaskinen, så kan du under en och samma dag visa att du har rätt kunskaper för att få framföra hjullastaren.  Då kan du under denna dag klara av att få ditt Utbildningsintyg eller yrkesbevis, om du nu har de kunskaper som krävs.

Validering är en komplett uppkörning på hjullastaren, lastmaskinen. Klarar du inte ”uppkörningen” valideringen så kommer du efter dagens slut få veta hur lång hjullastarutbildning du behöver gå.

Om du får ihop en grupp kursdeltagare, så kommer vi till dig, har du egna maskiner och plats så är det väldigt bra, annars så ordnar vi detta.  Anmäl dig även om du är ensam och vill visa vad du kan. Vi samlar ihop grupper över hela Sverige.

Ring Magnus Olsson på 0730-630 350

Hjullastarutbildnngens syfte är att deltagaren skall kunna på ett säkert sätt framföra och arbeta med hjullastare
på ett säkert och miljömedvetet sätt. För att framföra hjullastaren på allmän väg krävs minst traktorkort. Yrkesbevis fordras för maskinförare inom transportbranschen (TYA) och inom byggnadsindustrin (BYN). Efter att ha blivit godkänd på hjullastningsutbildningen, utfärdades en utbildningsbok. Den som har minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med jordförflyttande maskiner kan enligt TYA, avlägga ett kompetensprov validering, som med godkänt resultat berättigar till ett yrkesbevis.

Deltagaren skall, efter avslutad hjullastarutbildning, kunna:

 1. Utföra den dagliga tillsynen och underhålla maskinen.
 2. Utföra säkerhetskontroller av hjullastare
 3. Vilka tilläggsaggregat som finns och vad dessa används för
 4. Välja rätt aggregat för arbetsuppgiften.
 5. Placera maskinen på ett sätt som innebär störta möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen.
 6. Vilka metoder som används för att öka hjullastarens framkomlighet.
 7. Vilka metoder som används för losskörning och lossdragning.
 8. Manövrera maskinen efter teckengivning och efter dirigering via radio.
 9. Beräkna lyftförmåga enligt särskilda lyftdiagram.
 10. Utföra olika typer av lyft.
 11. Reglerna för utförande av personallyft.
 12. Utföra olika typer av personallyft.
 13. Reglerna för framförande av teleskoplastare på allmän väg.
 14. Utföra arbete på ett kvalitets- och miljömedvetet sätt
 15. De säkerhetsregler som finns för arbete med maskinen och arbete på ett säkerhetsmedvetet sätt.
 16. Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) ingår i utbildningen
 17. samt kursen ADR 1:3 gamla ADR S transport av farligt gods för entreprenörer / lantbrukare

hjullastarutbildning: individuellt och enligt överenskommelse.

Hjullastarutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter hjullastarutbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som hjullastarförare, lastmaskinsförare.

Våra kurser grävmaskinsutbildning och hjullastarutbildning är individuellt anpassade, vi lär dig det du inte redan kan, på detta sätt så kan vi hålla utbildningstiden kortare.

Normalt från en dag till cirka 4 veckor.

Det finns två olika delar i en hjullastarutbildning, hjullastare godshantering samt hjullastare anläggning. I hjullastare godshanteringsdelen lär du dig hantera hjullastaren med gafflar och i hjullastare anläggningsdelen kommer du att få arbeta med grus och jord. Du får anlägga terrasser göra vägar och mycket mer.

För att få yrkesbevis som hjullastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

I vår grävmaskinsutbildning och hjullastarutbildning ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Du kommer att lära dig köra grävmaskinen, hjullastaren på ett säkert sätt.

Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till hjullastarutbildning!

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

 

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar som lastmaskinsförare inom industri, terminal, hamnområden mm. Utbildningens syfte är att ge deltagarna kunskap för att bli en säker och ekonomisk lastmaskinsförare. Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagarna ett av TYA utfärdat kursintyg.

Kursen innehåller följande:

1. Arbetsmiljö
2. Regler och förordningar
3. Maskintyper
4. Besiktningsregler
5. Ergonomi
6. Hjullastarens arbetssätt
7. Material och godshantering
8. Daglig tillsyn och skötsel.
9. Regler för att framföra hjullastare på allmän väg.
10. Kvalitet, miljö och säkerhet.

Kursen följer läroplan (TLP2) som fastställts av arbetsmarknadens parter.

Kurstid: 3-5 dagar eller efter överenskommelse.
Hjullastarutbildning, lastmaskins utbildning, börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter lastmaskins utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som hjullastarförare.

Det finns två olika delar i en hjullastarutbildning, hjullastare godshantering samt hjullastare anläggning. I hjullastare godshanteringsdelen lär du dig hantera hjullastaren med gafflar och i hjullastare anläggningsdelen kommer du att få arbeta med grus och jord. Du får anlägga terrasser göra vägar och mycket mer.

För att få yrkesbevis som hjullastarförare, lastmaskinsförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till hjullastarutbildning!

Kontakta gärna våra lärare på tel. 0708-618 290  för mer information.

Motivera Utbildning AB