Tillsammans med Maeda Cranes och Gustafssons Maskinuthyrning, håller vi på att ta fram en ny utbildning med både teori och praktik.
Vi håller just nu på att testa utbildningen på ett gäng vana användare, för utvärdering.

Går allt som det ska så är den klar inom ett par veckor.

Hjullastare godshantering

För att arbeta som hjullastarförare krävs i de flesta fall traktorkort eller B-kort. Man ska ha fyllt 18 år och ha godkända kunskaper. För att få utbildningsintyg eller yrkesbevis från TYA krävs teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i:

Arbetsmiljö och säkerhet
Hjullastare
Hjullastare anläggning (valbar)

Godshantering innebär att lasta, bära och lossa gods. Här används skopa, kranarm och pallgafflar, men även hydrauliska redskap såsom sopvals eller snöslunga.

För att bli anläggningsförare kan man komplettera med en anläggningskurs. Här ingår bland annat att läsa ritningar och utsättning. Därefter kan man även arbeta med vägbyggnad och liknande.

Utbildningens längd varierar mellan 1-6 veckor, beroende på förkunskaper och tidigare erfarenheter.

källa: TYA.se

Ring gärna Magnus på tel. 0730-630 350 eller Janne på tel. 0730-630 353

Motivera Utbildning AB

Teleskoplastare (uppkörning) Validering för certifiering TYA och BYN.

Validering (uppkörning) på teleskoplastare, här måste man ta sig en liten fundering på till vad, vart och vilka redskap jag skall använda.

Lägsta nivå när det gäller teleskoplastare är som truck klass C7 teleskoptruck. Med denna utbildning får man arbeta med teleskoplastaren på hårdgjorda ytor, med gafflar eller likande redskap enligt AFS 2006:5.

Sen har vi då den högre nivån för Teleskoplastare, där man med högsta behörighet när det gäller teleskoplastaren, även får arbeta utanför de begränsade områdena , här försvinner de begränsningar som finns med Truck klass C7. Här kan man även börja använda teleskoplastaren, med skopa.

Denna validering (UPPKÖRNING) tar en dag under förutsättning att du har kompetens, så du kan klara denna uppkörning, med både teoretiska och praktiska prov. Klarar man inte uppkörningen får man vara med i en teleskoplastarutbildning. Teleskoplastarutbildningen är från 1 vecka och uppåt beroende på förkunskaper.

Inför denna dag ser vi till att du får ut ett enklare teoretiskt material som du kan läsa på innan uppkörningen.

Det är ju även så att har du tillräcklig praktisk erfarenhet så skall du inte behöva läsa på alls, utan det här skall du klara av.

Ring gärna och prata med oss, vi kommer gärna till dig eller Ert företag, kombinera gärna uppkörningen med något annat maskinslag, så skall vi se till att du får ett bra pris.

växel 020-45 44 00 eller Magnus 0730-630 350

Vi håller valideringar över hela landet exempelvis Skåne, Göteborg, Halland, Kalmar, Småland, Mälardalen med Enköping, Uppsala, Östhammar som exempel.

Lastbilsmonterad kran över 18 t.

Som vanligt så startar vi med en validering där vi ser dina förkunskaper på lastbils monterad, Fordonsmonterad kran , är du duktig så är du klar på en dag.

Vet du med dig att du inte har några förkunskaper, så kan det vara lika bra att du är med direkt i en utbildning för den fordonsmonterade kranen.

Vi börjar dag ett med säkra lyft och lasthantering. Där vi går igenom de olika lyftredskapen som du kan råka ut för, lyftstroppar, lyftkättingar och stållinor. Vi lär dig kassationsregler och vad man skall tänka på för att på ett säkert sätt kunna hantera sin kran.

Dag två startar vi med praktiska övningar, med bland annat långgods, container hantering, hur du häver svängningar och mycket mer. Denna utbildning är för dig som kör större kranar eller varför inte gå denna utbildning direkt. Det är nämligen så att Lastbilsmonterad kran upp till 18 ton meter ingår.

Utbildningen följer TYA:s regler och du erhåller utbildningsintyg efter genomgången utbildning. Har du arbetat mer än 4.000 timmar med maskinslaget ansöker vi om ditt yrkesbevis direkt.

Liftutbildning grund.

Vi har två varianter på liftutbildning som följer LLP1 liftläroplanen.

1 den mer grundläggande varianten för Er som aldrig tidigare hanterat en skylift, även kallad mobil arbetsplattform. Denna utbildning går igenom teori under förmiddagen för att sedan fortsätta med praktiska övningar under eftermiddagen där man får köra olika liftar.

2 den för Er som har erfarenhet av att köra liftar innan har vi en liftutbildning där vi kör teoretisk utbildning under förmiddagen, för att sedan direkt fortsätta med praktiska övningar på eftermiddagen, precis  som den första varianten fast mer fokuserad på att uppdatera och förnya. I den praktiska delen går vi igenom den dagliga tillsynen även kallad säkerhets kontroll. Som grund i våra liftutbildningar ingår idag en enklare variant av fallskyddsutbildning.

Liftutbildningen följer Liftutbildningsrådets riktlinjer. LLP1 liftläroplanen samt Svensk Standard SS-ISO 18878:2013.

Vid intresse av utbildning, ring oss på 020-45 44 00 eller ring direkt till Jan Gunnar på tel. 0730-630 350 eller Magnus Olsson på tel. 0730-630 350

Motivera Utbildning AB

Lastbilsmonterad kran upp till 18 ton meter.

Som de andra valideringarna så prövar vi Dina förkunskaper på den fordonsmonterade kranen, visar Du kompetens och skicklighet så är Du klar på en dag. Denna utbildning fungerar för Dig som kör timmerkran, man får väl säga att det är en timmerkransutbildning.

Saknar Du förkunskaper så kan det vara lika bra att Du är med direkt i en utbildning för den fordonsmonterade kranen.

Vi börjar dag ett med säkra lyft och lasthantering. Där vi går igenom de olika lyftredskapen som Du kan råka ut för, lyftstroppar, lyftkättingar och stållinor. Vi lär dig kassationsregler och vad man skall tänka på för att på ett säkert sätt kunna hantera sin kran.

Dag två startar vi med praktiska övningar, med bland annat långgods, hur du häver svängningar och mycket mer. Denna utbildning lämpar sig för dig som kör mindre kranar, exempelvis timmerbils kran.

Utbildningen följer TYA:s regler och du erhåller utbildningsintyg efter genomgången utbildning. Har du arbetat mer än 4.000 timmar med maskinslaget ansöker vi om ditt yrkesbevis direkt.

Ring gärna växel 020-45 44 00

Motivera utbildning AB

Vi håller utbildningar i Sparsam körning även kallat eco driving. Detta på arbetsmaskiner, traktorer. normalt är att man sparar cirka 10% av sin tidigare förbrukning. Direkt efter utbildning kan man med lite tur sänka sin förbrukning med upp till 20%.

De senaste utbildningarna har vi i snitt sänkt förbrukningen med 15 % samt att vi har ökat hastigheten på utfört jobb. Sparade 45.000 kronor åt en av våra kunder varje år. Med de stegringar som vi har så blir det nog mer i framtiden. Vi sparar också på slitaget på maskinerna.

Ring gärna om du har några frågor Magnus Olsson 0499-45 442 eller växel 020-45 44 00

Vi håller utbildningar i Sparsam körning även kallat eco driving. Detta på samtliga jordförflyttande maskiner, som grävmaskiner, hjullastare. Vi hjälper även till med sparsam körning på traktor, normalt är man sparar cirka 10% av sin tidigare förbrukning. Direkt efter utbildning kan man med lite tur sänka sin förbrukning med upp till 20% men efter att det har gått ett tag så brukar man ta tillbaka lite av sitt gamla körsätt.

Vi har sett en annan fördel med utbildningen även om du inte sparar så mycket på bränslet så kan du tjäna tid, vi har haft tidsvinster på upp till 30% alltså mycket tid att tjäna.

När du lärt dig köra på ett mjukare och tidsbesparande sätt så kommer du även att spara maskinen och underhållskostnader på denna.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning.

Välkommen till våra kurser i sparsamkörning.

Fordonsmonterad kran, Lastbilsmonterad kran
Lastkoppling/ Säkra lyft
Målet efter genomgående kurs är att deltagarna skall bli en säker och ekonomisk medveten förare. Utbildningen vänder sig speciellt till den som yrkesmässigt skall arbeta som förare av lastbilsmonterad kran över 18 tonmeter.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad erfarenhet av körning med kranar, kan denna avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.
För att köra lastbilsmonterad kran på allmän väg krävs c-behörighet.
Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

 1. Utföra säkerhetskontroll på både bil och kran
 2. Ge service och underhåll på både lastbil och kran.
 3. Vilka olika tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
 4. Välja rätt tilläggsaggregat för olika typer av arbeten.
 5. Beräkna lyftförmågan efter lyftdiagram.
 6. De olika lyftvinklarnas betydelse för att utföra säkra lyft.
 7. Vilka olika kassationsregler det finns för lyftredskap.
 8. Bedöma vilken påverkan vinden har på kran och last för säkra lyft.
 9. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio.
 10. Vilka regler som gäller för personlyft.
 11. De regler som gäller för ekipagets framförande på allmän väg.
 12. Placera kranen på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet vid olika markförhållande och belastningar.
 13. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
 14. 14 Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Utbildningsbok eller yrkesbevis erhålles efter genomgående kurs.
Kurstid: Individuell och efter överenskommelse. Åldersgräns 20 år.

Målet efter genomgående kurs, eller efter utförd valideringsdag (uppkörning), är att deltagaren skall vara en säker Teleskoplastarförare.

Är du intresserad av att köra teleskoplastare kan du komma till oss på en valideringsdag, ”uppkörning” under denna dag kommer vi att kontrollera dina kunskaper. Är du duktig så kan du klara dig under dagen och erhålla Utbildningsintyg eller Yrkesbevis beroende på hur många timmar du har kört teleskoplastaren.

Klarar du inte proven, så kommer du efter dagens slut få veta hur lång utbildning du behöver, nybörjare normalt maximalt en vecka, kan bli längre kan bli kortare detta helt beroende på förkunskap.

Dessa intyg fordras för maskinförare inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande mer än 30 månaders dokumenterad erfarenhet av arbete med teleskoplastaren, kommer eleven efter avlagt kompetensprov med godkänt resultat erhålla ett yrkesbevis från TYA.

För att få köra teleskoptruck, teleskoplastare, teleporter på allmän väg krävs traktorkort.

Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

1. Uppbyggnaden av teleskoptrucken / teleskoplastaren och dess arbetssätt.
2. Utföra säkerhetskontroll av maskinen.
3. Den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av teleskoptrucken / teleskoplastaren.
4. Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
5. Placera teleskoptrucken på ett sätt som innebär största möjliga stabilitet och säkerhet beroende på situationen.
6. Optimera maskinens framkomlighet.
7. Metoder för loss dragning och losskörning.
8. Tyda lyftdiagram för beräkning av maskinens lyftförmåga samt utföra olika lyft.
9. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via radio.
10 De gällande regler för personallyft.
11. De regler som gäller för teleskoptrucken / teleskoplastarens framförande på allmän väg.
12. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
13. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet

Vägverkets kravkurs Säkerhet på väg / Arbete på väg (SPV) kan behövas om du skall arbeta på eller vid väg.

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhålles efter godkända prov.
Kurstid Individuell och efter överenskommelse

I våra Teleskoplastarutbildning, grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader.

Välkommen till utbildning för teleskoplastarförare.

Kontakta gärna kontakt med oss på 020 – 45 44 00 eller info@motiverautbildning.se.
Motivera Utbildning AB

Målet efter genomgående kurs är att deltagaren skall bli en säker maskinförare. Utbildningen vänder sig framför allt till den som yrkesmässigt skall arbeta som maskinförare av traktorgrävare.

Yrkesbevis fordras för maskinförare som arbetar inom transportbranschen och inom byggnadsindustrin. Har den sökande minst 30 månaders dokumenterad vana av arbete med jordförflyttande maskiner, kan denna avlägga ett kompetensprov som med godkänt resultat ger ett yrkesbevis från TYA.
För att köra traktorgrävare på allmän väg krävs traktorkort.
Deltagaren skall efter genomgående kurs kunna:

 1. Uppbyggnaden av traktorgrävare och dess arbetssätt
 2. Utföra säkerhetskontroll för maskinen.
 3. Den dagliga tillsynen, underhåll och servicen av maskinen
 4. Vilka tilläggsaggregat som finns och kunna hantera dessa.
 5. Optimera maskinens framkomlighet
 6. Tyda lyftdiagram för beräkningen av maskinens lyftförmåga.
 7. De gällande reglerna för personallyft.
 8. Manövrera maskinen efter teckengivning och dirigering via dator.
 9. De regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
 10. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt
 11. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Utbildningsbok (TYA) eller yrkesbevis erhållets efter genomgående kurs.
Kurstid: Individuell och efter överenskommelse.

Grävlastarutbildning

Grävmaskinist, grävlastarutbldning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter utbildningen så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som grävmaskinist, grävlastarförare.

För att få yrkesbevis som grävmaskinist, grävlastarförare krävs att du har arbetat med maskinslaget minst 4.000 timmar, efter att du fått yrkesbeviset så kommer det att ställas högre krav vad det gäller hastigheten på utfört jobb inte på resultatet.

Kravet på utfört arbete och resultatet kommer att vara detsamma på dig som grävmaskinist, grävlastarförare redan när du har fått ditt utbildningsintyg, den gamla utbildningsboken efter genomgången utbildning till grävmaskinist, grävlastarförare.

Efter att du har arbetat 4.000 som grävmaskinist kan du skicka in ett arbetsgivarintyg som du hämtar från TYA:s hemsida till oss så skall vi se till att du får ditt yrkesbevis.

I våra grävmaskinsutbildningar och hjullastarutbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning

Välkommen till utbildning som Grävmaskinist/grävlastarförare.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se för mer information.

Motivera Utbildning AB

Målet med utbildning på bandschaktare är att utbilda deltagaren till en säker och miljömedveten maskinförare.

Deltagaren skall efter genomgången kurs kunna:

 1. Uppbyggnaden av bandschaktaren och dess arbetssätt
 2. Utföra säkerhetskontrollerna för maskiner
 3. Den dagliga tillsynen, underhållet och servicen av maskinen.
 4. Vilka tilläggsaggregat som finns och hantera dessa.
 5. Metoder för att optimera maskinens framkomlighet.
 6. De regler som gäller för maskinens framförande på allmän väg.
 7. Arbeta på ett kvalitetsmässigt effektivt sätt.
 8. Arbeta miljö- och säkerhetsmedvetet.

Utbildningsintyg erhålls efter genomgången kurs.

Kurstid: individuell och efter överenskommelse.

Bandschaktarutbildning börjar alltid med en valideringsdag där vi kontrollerar dina förkunskaper för att göra en bedömning av längd på utbildningen. Efter genomförd utbildning så kommer du att ha alla de kunskaper som krävs för att du skall kunna jobba som förare av bandschaktare obs att utbildningen ej certifierad via BYN (Byggnads) dock helt identisk.

Våra kurser för är individuellt anpassade, vi lär dig det du inte redan kan, på detta sätt så kan vi hålla utbildningstiden kortare.

I våra utbildningar ingår att du lär dig hantera maskinen, maskinerna på bästa sätt. Här kommer du att spara pengar när det gäller underhåll och driftkostnader efter genomförd utbildning
Välkommen till utbildning på bandschaktare.

Kontakta gärna någon av våra lärare Joakim Strömberg 0730-630 352  eller Lars-Inge Ljungberg på tel. 0708-618 290 för mer information.

Motivera Utbildning AB