Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Upplägg

Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Vi följer även AFS 1999:3  Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Sanktionsavgift enligt AFS 1999:3 § 92 a.

Lägsta avgiften är 40 000 kronor och högsta avgiften är 400 000 kronor. För den som har 500
eller fler sysselsatta är avgiften 400 000 kronor. För den som har färre än 500 sysselsatta ska
sanktionsavgiften beräknas enligt följande:
AFS 1999:3 25
Avgift = 40 000 kronor + (antal sysselsatta – 1) x 721 kronor.
Summan ska avrundas nedåt till närmaste hela hundratal

Längd

Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 – 8 timmar, förlagda till samma dag.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Alla jobb som utförs med verktyg som avger gnistor eller värme kallas ” Heta arbeten”.

Nyhet från 2015 måste vi som utbildningsgivare, registrera dig som elev innan utbildningen, för att du skall kunna få en kod som ger dig behörighet att avlägga prov på Brandskyddsföreningen. Brandskyddsföreningen har även beslutat att de kommer ta ut en registerhållningsavgift på 1.000 kronor per deltagare på Heta arbeten.

För att genomföra ett ”Hett arbete” skall det alltid finnas två personer inblandade som har ansvar för jobbet; en tillståndsansvarige (den som har beställt arbete) och personer som skall utföra arbetet. Om den tillståndsansvarige bedömer att jobbet som skall utföras är brandfarligt, skall denne ge ett skriftligt tillstånd till personen som skall utföra arbetet. Den tillståndsansvarige skall även bedöma om det behövs en brandvakt när arbetet utförs.

Alla inblandade – tillståndsansvarige, den person som skall utföra arbetet och brandvakten – skall genomgå utbildningen Heta Arbeten

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll:

 1. Definition ” Heta Arbeten”
 2. Organisation
 3. Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten”

Efter genomgående kurs med godkänt resultat utfärdades ett utbildningsintyg från Brandskyddsföreningen som varar i 5 år.

Kurstid 8 timmar

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB

Teoretisk utbildning för dig som bygger ställning max 9 meter. Vi går igenom samtliga regler och krav, du kommer efter denna dag garanterat att tänka dig för både en och två gånger innan du bygger din ställning. I kursen ställningsbyggnad 9 meter ingår information om Höga arbeten (när du arbetar från stege över 2 meter) du får veta vad som gäller och hur man undviker fallolyckor.

Utbildningen följer AFS 2013:4 och är godkänd via Sveriges byggindustrier.

Tänk på att det har kommit nya sanktionsavgifter som gäller från och med årsskiftet 2014/2015.

8 timmar

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Valda delar ur kursutvädering

Bra genomgång,

lagom tempo,

fokus på det viktigaste,

bra lärare,

lärde ut bra så man förstår att man ska ta det på allvar,

man kunde fått lite fler övningar när det kommer till beräkningar,

Bra att veta om säkerhetsriskerna.

Första hjälpen och krisstöd enligt AFS 1999:7 § 5 och § 6. Den lagstadgade utbildningen som du som tidigare har gått utbildningen hjälp på väg. Denna kan kombineras med brandkunskap och påminner då till stor del om den gamla kursen hjälp på väg.

Lite egna kommentarer till det hela.

Det är den här utbildningen som trafikverket har tänkt sig, att man måste ha tillräckligt antal personer på varje arbetsplats.

Kan vara rätt tänkt, dessa utbildningar är lagstadgade så Trafikverket vill inte gå in och styra.

Vi får väl hoppas att det fungerar i praktiken, så inte någon behöver offra sitt liv.

Magnus Olsson

D- HLR, innebär Hjärt och lungräddning med defibrillator, sk hjärtstartare för företag och organisationer med tonvikt lagd på defibrillering och scenarioträning i olika miljöer.

Utbildningen innefattar att du

 • Läser in ett kompendium och gör ett teoretiskt prov
 • Tränar teknik i livräddning
 • Får god kännedom om hjärtstataren
 • Tillsammans med gruppen övar olika scenarier i olika miljöerEfter godkänd utbildning erhåller du ett kompetensbevis.

Motivera Utbildning AB
020-45 44 00

HLR – Hjärt-, och lungräddning

Vi utbildar i HLR och första hjälpen för vuxna och barn.

Utbildningen ger dig bl.a. kunskap i att

  • Etablera fria luftvägar
  • Stoppa en livshotande yttre blödning
  • Stabilt sidoläge
  • Känna igen olika symptom på sjukdomar
  • Utföra HLR på rätt sätt

Utbildningen är både teoretisk och praktisk. Vid övningarna jobbar vi i par.

Efter godkänd utbildning erhåller du ett kompetensbevis.

D- HLR, innebär Hjärt och lungräddning med defibrillator, sk hjärtstartare för företag och organisationer med tonvikt lagd på defibrillering och scenarioträning i olika miljöer.

Utbildningen innefattar att du

 • Läser in ett kompendium och gör ett teoretiskt prov
 • Tränar teknik i livräddning
 • Får god kännedom om hjärtstataren
 • Tillsammans med gruppen övar olika scenarier i olika miljöer

Efter godkänd utbildning erhåller du ett kompetensbevis.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Kursen är för dig som vill veta vad jag gör om skadan inträffar fram till att ambulansen kommer.

Kursen består av:

Första hjälpen

Blödning, brännskador, el skador, getingstick, allvarlig allergisk reaktion, förgiftning, stroke, hjärtinfarkt, fallolyckor, chockförebyggande, klämskador, frakturer, ögonskador, frakturer, ögonskador.

Samtliga får praktiskt öva på följande moment

Medvetandekontroll, stabilt sidoläge, hjärt och lungräddning, drunkning, luftvägsstopp.

Vi kommer under kursen även gå igenom hur man hjälper barn, kursen leds som vanligt av specialutbildad personal.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00

Kursen vänder sig till den som yrkesmässigt arbetar med maskiner som är utrustade med brandsläckare. Utbildningen skall ge deltagarna en övergripande kunskap om hantering av olika typer av brandsläckare mot brand i olika ämnen, såsom oljor, slangar etc.

Kursen innehåller följande:

 1. Lagar och förordningar.
 2. Försäkringar och försäkringsvillkor.
 3. Säkerhetsregler.
 4. Brandrisker.
 5. Förebyggande arbete.
 6. Släckutrustning och släckmedel.
 7. RUS 127 8. Släckövning.

Kurstid: ca 4 timmar eller efter överenskommelse.

Motivera Utbildning AB
020-45 44 00

Kursen vänder sig till de som vill skaffa sig kunskap i hjärt- och lungräddning för att kunna ingripa i livshotande situationer samt genomgång av hur en hjärtstatare fungerar.
Tidig start av HLR vid professionell hjälp tar vid, kan rädda liv!

Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagare ett kursintyg.

Kursens innehåll:

 1. LABC
 2. Cirkulationens betydelse
 3. Sjukdomstillstånd som kan ge hjärtstillestånd
 4. Tidigare larm
 5. Tidig hjälp kan rädda liv
 6. Praktisk träning på dockor

Kurstid: 6 timmar eller efter överenskommelse.

Kursen vänder sig främst till personal som arbetar sammantaget mer än 100
timmar / år på objekt där Trafikverket är beställare. Här gäller det att kontrollera upphandlingen vad som krävs, här finns både gamla och nya regler.

Efter utbildningen skall deltagaren ha skaffat sig ökad förståelse och acceptans av Trafikverkets sektorsansvar för trafiksäkerheten. Kursen skall ge deltagarna en handlingsberedskap för att kunna släcka bränder vid en olycksplats, första hjälpen, hjärt- lungräddning.

Efter genomgående utbildning med godkänt resultat erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kursen innehåller följande:

 1. Första hjälpen vid olycka
 2. Organisera och handla på en olycksplats
 3. Brandkunskap
 4. Praktiska övningar

Kurstid; 8 timmar eller efter överenskommelse. Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, där de enligt lag kräver att tillräckligt många på arbetsplatsen har kunskaper i första hjälpen och brandkunskap.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00