EBR – maskinförarkurs för EBR intyg

,

Vi följer Svensk Energi och Energiföretagens utbildningsplan

Kursen vänder sig till de maskinförare som arbetar med byggande och underhåll av elnät. Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap i de särskilda regler som gäller för EBR. Nytt krav på är att det skall vara en repetitionsutbildning vart femte år.

För att kunna ansöka till Elsäkerhetsverket krävs att deltagaren har yrkeserfarenhet av arbeten med eller nära el.

Kursen innehåller bland annat följande:

  1. EBR
  2. Lagar och förordningar som gäller för arbete invid på elektriska anläggningar.
  3. Försäkringsansvar
  4. Ansvarsfördelning vid elarbete.
  5. Byggteknik vid jordkabel- oh luftledningsarbete.
  6. El och elsäkerhet.
  7. EBR:s konstkatalog och produktionsteknik.

Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett EBR- intyg.
Med hjälp av detta kan deltagaren, lämna ansökan till Elsäkerhetsverket.
I denna kurs går vi igenom grunderna för hur man gräver ner elkablar samt stolpresning. Det finns en enklare variant på utbildningen för dig som enbart gräver ner elkablar, den heter BB3 (begränsad behörighet) och är på 2 dagar.

Kurstid: 2- 3 dagar Ingår ESA 14 under första dagen.
Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB