Krananvändare i Kärntekniska Anläggningar

KIKA Grå utbildning. Grundutbildning.

Kursen ger kunskap om olika lagar, föreskrifter och standarder som reglerar lyft. Kursen ger insikt i arbetsuppgifter och olika funktioner i lyftarbete. Kursen ingår som grund i den Gröna utbildningen. Du som behöver denna utbildning kan vara med under förmiddagen på den Gröna utbildningen. Grå utbildning kan användas av arbetsledande personal. Kursen är enbart teoretisk och på cirka 4 timmar.

Prata gärna med Magnus Olsson på tel. 0730-630 350, eller växel 020-45 44 00.

Arbetsmiljöverkets ställer krav på att alla kranförare, lastkopplare och signalmän har utbildning i säkra lyft för att få använda lyftanordningar och lyftredskap. Nästan alla olyckor och tillbud beror på okunskap. Denna utbildning ger deltagaren kunskaper för att förebygga olyckor och minska riskerna för ohälsa och olycksfall på arbetsplatsen.

Vem är kursen för?

Utbildningen Säkra Lyft vänder sig till de som kopplar en last till en lyftanordning eller skall agera signalman vid lyft. Kursen vänder sig även till arbetsledare och skyddsombud som ska kunna planera arbetet med och runt lyftanordningarna.

Vad säger lagstiftningen?

Från och med 1 juli 2007 ställs betydligt hårdare krav på arbetsgivaren. Enligt AFS 2006:6 § 29 får en lyftanordning eller ett lyftredskap endast användas av den som är väl förtrogen med arbetet och har teoretiska och praktiska kunskaper för säker användning. Oavsett bransch och sammanhang där man genomför lyft, och oberoende av vilken typ av last det rör sig om.
Det gäller för den som hanterar och genomför lyften med travers, mobilkran, tornkran, pelarlift, telfers eller annan lyftanordning. Såväl som för den som agerar lastkopplare eller signalman och kopplar lyftredskap till lyftanordningar.
Föreskriften AFS 2006:6 ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap” fastställer att det är arbetsgivarens skyldighet att ha dokumenterade teoretiska och praktiska kunskaper för den anställde.

Dokumentation – utbildningsbevis & certifikat

Efter genomförd kurs i säkra lyft får deltagarna certifikat. Utbildningen följer arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2006:6 och internationella standard SS-ISO 23 853:2006. TA utbildning är ackrediterad utbildare av Sveriges Byggindustrier (Bi).

Delar av kursens innehåll

  • Risk inventering och riskbedömning
  • Lagar föreskrifter
  • Certifiering, besiktning
  • Fortlöpande tillsyn
  • Daglig tillsyn
  • Lastkoppling, lyftvinklar
  • Planering av lyft
  • Person lyft
  • Hantering av gods m.m.
  • Risker

Utbildningen uppfyller kraven enligt AFS 2006:6 användning av lyftanordningar och lyftredskap. Vi använder denna som grund när du går utbildning på fordonsmonterad kran.

Den här utbildningen är för dig som skall arbeta med travers inne på kärnkraftverk över 3 ton.

Traversutbildning gul behörighet, vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning, kursen börjar med teoretisk utbildning samt praktik, där du får lära dig att hantera en travers som är under 3 ton.

Den första utbildningsdelen är samma som för grön behörighet, efter denna inledning så fortsätter vi med en halvdag teoretisk utbildning samt tillhörande praktik där kursdeltagaren får lära sig att hantera en större travers. Efter genomförd kurs med godkända prov så erhåller man intyg för att få köra travers över 3 ton.

Intyget gäller även hos kärnkraftgruppen (KIKA) glöm bara inte att se till att du får rätt tillstånd innan du utför något arbete med traversen.

Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig som signalman, lastkoppling och att vara lyftledare.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap. Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg med KIKA:s (Kärnkraftgruppens)behörighet för Gult kort.

Kurslängd: cirka 3 dagar beroende på antal deltagare.

Ring oss gärna och fråga om KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning.

Den här utbildningen är för dig som skall arbeta med travers inne på kärkraftsverk,max 3 ton godkänd av KIKA (kärnkraftgruppen).

Signalman, Lyftledare / lastkopplare

Traversutbildning grön behörighet, vi följer KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning, kursen består av teoretisk utbildning samt tillhörande praktik där du får lära dig att hantera en travers som är under 3 ton.

Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig signalman, lastkoppling och att vara lyftledare.

Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg med KIKA:s (Kärnkraftgruppens)behörighet för grönt kort.

Normalt sätt kör vi denna kurs under en dag start 08.00 till 20.00.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

16 timmar

Ring oss gärna och fråga om KIKA:s (kärnkraftgruppens) krav på traversutbildning.

Företagsanpassad traversutbildning 2 dagars traversutbildning för erfaren personal. För personal med liten eller ingen erfarenhet av travers en halv dags utbildning ytterligare. Utbildningen innehåller både teori och praktik.

Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig signalman, lastkoppling och att vara lyftledare.

Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Ring oss gärna på 020-45 44 00 och fråga om kraven på traversutbildning.

Traversutbildning upp till 10 ton.

Företagsanpassad traverutbildning 1 dagars traversutbildning för erfaren personal. För personal med liten eller ingen erfarenhet av travers 1 och en halv dags utbildning. Med både teori och praktik.

Du lär dig här att hantera traversen under extrema förhållanden, häva svängningar osv. i traversutbildningen ingår även att du får lära dig signalman, lastkoppling och att vara lyftledare.

Efter genomgången utbildning med godkända prov erhålls utbildningsintyg.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Ring oss gärna på 020-45 44 00 och fråga om kraven på traversutbildning.

Traversutbildningar

Vi har utbildningar som startar vid talja och block, säkra lyft och lasthantering, sedan fortsätter vi med utbildningar upp till Gul behörighet för Kärnkraft, vi är där godkända av KIKA (Kärnkraftgruppen) som utbildare. Vet du inte till vilken nivå Ni behöver ha Er utbildning, hör av Er till oss så skall vi se till att Ni får rätt utbildning.

I den kolumnen till vänster så har Ni standard utbudet på traversutbildningar.

Utbildningen följer Arbetsmiljöverkets AFS 2006:6 Användning av lyftanordningar och lyftredskap.

Ring gärna på tel 020 45 44 00 eller sök bland kurstillfällen.