EBR kabelförläggning KRAV 05:17

,

Fick ett mail från Energiföretagen 2018-03-21 om de nya kraven för EBR kabelförläggning enligt KRAV 05:17. Vi kommer starta upp med nya utbildningar efter den 20 april.

Ring oss gärna så hjälper vi till med den nya utbildningen, det kommer bli fler som berörs av denna utbildning mot tidigare. Tittar man på Elsäkerhetsverkets krav så skiljer de, kolla vad som gäller för Er.

Du når Magnus på tel. 0730-630 350 och Janne på 0730-630 353.

Var med och sprid kunskapen om kabelförläggning och den tillhörande kravställning som finns genom den nya elsäkerhetslagen!

EBR tillsammans med energibranschen ställer nu krav på arbeten vid kabelförläggning samt kvalitetssäkrat lärande genom kravställning på utbildningsanordnare och för lärare kravställning med tillhörande utbildning.
Detta kan man läsa om i EBR:s publikation Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17.
Energiföretagen Sverige upprättar nu ett nationellt register över godkända yrkesmän, lärare samt utbildningsanordnare för att kunna garantera rätt kunskap ute på arbetsplatsen.

Den här utbildningen säkerställer din kompetens som lärare samt ger dig rätten att utbilda i EBR Kabelförläggning.

EBR Kabelförläggning Lärarutbildning 16 april 2018

Plats: Clarion Hotel Arlanda Airport

Innan utbildningen säkerställer EBR att du som lärare har rätt yrkeserfarenhet för att få vara lärare.

Under utbildningen går Energiföretagens lärare igenom av EBR ställda krav, utbildningsmaterial samt säkerställer din kompetens.

Efter godkänd utbildning kan du arbeta som lärare internt på ditt företag eller i andra utbildningsföretags regi.

Efter lärarutbildningen är du ”ambassadör för EBR” och en av dom som är med och sprider kvalitetssäkrad EBR-kompetens i branschen.

Till din hjälp har du ett kvalitetssäkrat kursmaterial som du anpassar efter behov i gruppen du ska utbilda. Du får fortlöpande tillgång till material, expertis och erfarenhetsutbyte så att du alltid kan leverera rätt kvalitet i dina utbildningar.

OBS! När vi tagit emot din fullständigt ifyllda ansökan med bifogade relevanta intyg sker en bedömning av inskickat material. Svar får du inom 5 arbetsdagar.
Vid godkänd ansökan skickar vi dig en bekräftelse med information om lärarutbildningen och tillhörande prissättning.

Bifogat i mailet finner du ansökningsblanketten.
Du skickar in din ansökan till magnus.hallberg@energiforetagen.se

Kom ihåg att bifoga kopior på intyg eller betyg som är relevanta för denna ansökan.

Välkommen med din ansökan!

Med vänliga hälsningar

Magnus Hallberg
Projektledare
Verksamhetsstöd/Kompetenscentrum
magnus.hallberg@energiforetagen.se