EBR tillsammans med energibranschen ställer nu krav på arbeten vid kabelförläggning samt kvalitetssäkrat lärande genom kravställning på utbildningsanordnare och för lärare kravställning med tillhörande utbildning.

Detta kan man läsa om i EBR:s publikation Krav vid kabelförläggning – KRAV 05:17.
Energiföretagen Sverige upprättar nu ett nationellt register över godkända yrkesmän, lärare samt utbildningsanordnare för att kunna garantera rätt kunskap ute på arbetsplatsen.

Motivera Utbildning utför utbildning för EBR Kabelförläggning enligt de nya reglerna och med godkända lärare.

Specifika krav på maskinförare

Samtliga maskinförare som deltar i maskinellt byggande och underhåll av elnät ska genomgå maskinförarkurs, EBR Maskinförarintyg.
Det är Energiföretagen som kommer att hålla register med de som är godkända för EBR.

 

Vill du veta mera om de nya reglerna eller boka närmaste utbildningstillfälle?

Kontakta oss på Motivera Utbildning på: 020-45 44 00.
Prata direkt med Janne 0730-630 353 eller Magnus 0730-630 350.