Standarder och föreskrifter, detta dokument är fastställt 2013 och täcker det som gäller för både europeisk och svensk elsäkerhet. Tidigare fastställd svensk standard SS-EN 50110-1, utgåva 2, 2005, gäller ej fr o m 2016-02-11.

I utgåva tre har följande viktiga förändringar införts:

  • En ny funktion har införts, elanläggningsansvarig.
  • Tidigare funktioner eldriftansvarig och elarbetsansvarig har fått nya benämningar, eldriftledare respektive elsäkerhetsledare.
  • Arbetsuppgifter som tilldelades den som tidigare benämndes eldriftansvarig har breddats och fördelats mellan den elanläggningsansvariga och eldriftledaren.

Denna svenska standard finns även utgiven i engelsk språkversion.

Vi på Motivera Utbildning planerar att införa en förenklad utbildning i Elsäkerhet som bygger på följande dokument från Svensk Standard.