Kursen vänder sig till dig som skall använda personlig fallskyddsutrustning. Utbildningen är anpassad för dig som arbetar inom bygg/industri och ger de faktakunskaper och den praktiska kompetens som behövs för att använda fallskyddsutrustning.

Upplägg

Deltagarna får lära sig om lagar och bestämmelser, grundlära fallskydd och komponenter, fallskyddssystem, selar/besiktning och räddningssystem. Utbildningen följer den brittiska standarden BS8454:2006 Arbete på höjd och räddning. Efter godkända prov får eleven utbildningsintyg.

Längd

Kursen innefattar både teori samt praktik och tar ca 6 timmar, förlagda till samma dag.

Kontakta oss på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB