Farligt Gods ADR-Specialutbildning ADR 1:3+Bilaga S

Kursen är en specialkurs inom ADR och vänder sig främst till personer som utför transporter av farligt gods inom Värdeberäknad mängd (ADR 1:3) och till personer som verkar inom något av områdena jord-, väg-, anläggnings- eller jordbrukstransporter, (Bil S).

Kursen är en påbyggnadsutbildning av grundkursen ADR-Grund och kurstiden är 4 – 8 timmar.

Kurstid: 4 – 8 timmar (½ – 1 dag)
Anm. Behörighetskrav ADR- Grund