Svensk Energi har förändrat kravställningen när det gäller utbildning EBR Kabelförläggning vilket gör att man nu måste vara godkänd som återförsäljare och lärare.

Denna process är till för att säkerställa kunskap enligt Krav vid kabelförläggning KRAV 05:17 samt skapa ett nationellt register över utbildade.

  • Vi (Motivera Utbildning AB) som är godkänd återförsäljare utför utbildning med godkänd lärare och genomför kunskapstest på deltagare.
  • Återförsäljaren sänder deltagarlista till Energiföretagen i särskild mall.
  • Energiföretagen distribuerar intygskort i enlighet med deltagarlistan och sänder dessa till återförsäljaren.
  • Energiföretagen genomför registerhållning av godkända deltagare.