FÖRÄNDRINGAR av YKB regler

Regeringen har beslutat om ändring av förordningen om fortbildning för yrkeskompetensbevis, YKB.
Ändringarna som träder i kraft 1 september 2014 innebär att förordningens bestämmelse om vad YKB fortbildningen ska innehålla görs mer flexibel. Alla utbildningsmål kommer efter ändringen inte att behöva ingå i fortbildningen utan istället kommer tyngdpunkten att läggas på de ämnen som ger de viktigaste kunskaperna för yrkets utövande.

Ett av de större problemen YKB utbildare stått inför, är att kravet har varit att alla utbildningsmål skall finnas med i fortbildningen oavsett vilken typ av transporter en lastbilsförare jobbar med, så förändringen är verkligen välkommen och innebär att man nu kan anpassa kurserna efter behov i större utsträckning än tidigare säger Bill Rehn, vd på TYA.

Efter detta beslut återstår nu för Transportstyrelsen att göra förändringar i föreskrifterna om fortbildningen. Vi återkommer med information om detta när sådan finns.

 

Läs mer på http://www.transportstyrelsen.se/yrkesforarkompetens