Företagsanpassade utbildningar

Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Det innebär att de skräddarsys för att passa ditt företags specifika behov och mål. Utbildningen anpassas efter deltagarnas kunskapsnivå. Det blir också möjligt att utgå från företagets egna handlingsplaner och policydokument. Alla Motiveras utbildare är specialister inom sitt område.  

Kostnadseffektivt
Kostnaden per deltagare blir ofta lägre med företagsanpassade utbildningar. När utbildaren kommer till företagsorten kan man undvika tid och kostnader för resor och övernattningar. Det blir också möjligt att välja den tidpunkt och omfattning som passar företaget bäst. Alla öppna utbildningar kan företagsanpassas, men det finns även utbildningar som bara erbjuds i företagsanpassad form.

Kontakta oss
Vare sig du vet precis vad du söker eller vill diskutera dig fram till vilken utbildning som behövs på ditt företag är du välkommen att prata med någon av oss på Motiveras Utbildning AB. Vi kan ge en ungefärlig kostnadsuppskattning redan vid första kontakten.

Ring oss på 020-45 44 00 eller skicka e-post.

Alla Motiveras utbildningar kan företagsanpassas. Fråga oss!

Vi kommer använda de personuppgifter du lämnar här för att kunna kontakta dig och genomföra vårt uppdrag. Vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan. Kontakta oss om du vill att vi tar bort dina uppgifter genom att skicka en mail till info@motiverautbildning.se eller ring oss på: 020-45 44 00. Läs mer hur vi hanterar personuppgifter i vår dataskyddspolicy.