Heta arbeten

Heta arbeten, ny certifikathantering 2015

Brandskyddsföreningen som ansvarar för Heta arbeten-konceptet har beslutat att förändra hanteringen av certifikat för Heta arbeten från 2015.

Utbildningen pågår under en dag och avslutas med att deltagaren genomför en webbaserad kunskapstest. Vid godkänt testresultat erhålls ett Heta arbeten-certifikat.

För att vi skall kunna ordna det här måste vi registrera samtliga som skall vara med på utbildningen, innan utbildningsdagen.
Efter vi har registrerat eleven på Brandskyddsföreningen, kommer man som elev, få en kod på sin mail eller sms, som man använder när man sedan gör provet för Heta arbeten.

På www.hetaarbeten.se kan man med personnummer eller kund-id kontrollera vem som har certifikat och hur länge det är giltigt. Giltighetstiden för ett certifikat är 5 år.

Brandskyddsföreningen har även ändrat prissättningen av Heta arbeten-utbildningen och påfört en certifieringsavgift på 1 000 kr som ska faktureras tillsammans resterande utbildningsavgift.

Lite frågor som dykt upp.

Vad gäller hemma i min egen verkstad?

Svar: När du utför Heta arbeten i din egen verkstad, så beror det på om du har tagit med i bygganmälan, om att du skall utföra heta arbeten i denna lokal, har du gjort det är det byggreglerna som styr, du kan slippa certifikatet på Heta arbeten, men du måste utföra arbetet på samma sätt som du lär dig när du går kursen Heta arbeten.

Behöver jag gå kursen Heta arbeten när jag arbetar på min egen gård?

Svar: Här gäller det att du kollar med ditt försäkringsbolag, väldigt förkortat så är det så här, normalt är att du inte behöver ha certifikatet för Heta arbeten men utföra jobben på samma sätt som om du har gått kursen.

Exempelvis om man läser Dina försäkringars villkor finns på www.dina.se .

Du och dina anställda får utföra heta arbeten på den egna gården och gårdar som du arrenderar, utan behörighetsutbildning. För att din försäkring ska gälla i rätt omfattning måste våra försäkringsföreskrifter och anvisningar följas. Sen följer 2 sidor med text på krav.

Enligt samtal med Länsförsäkringar så krävs inte heller där certifikatet från Brandskyddsföreningen, men de tycker det är lämpligt att man går utbildningen, för det är dessa saker man måste kunna för att kunna uppfylla kraven i försäkringen.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00