Få platser kvar.

Kursen omfattar bland annat Ansvar, Risker, Säkerhetsregler, Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter Kontrollblankett, Släckutrustning, Brandskyddsorganisation, Brandfarliga varor och Tätskiktsarbete, Repetitionsfrågor inför prov samt Praktik.

Utbildningen är gemensam för alla yrkesgrupper och har samma innehåll:

  1. Definition ” Heta Arbeten”
  2. Organisation
  3. Genomförande och tillstånd för ”Heta Arbeten”

Efter genomgående kurs med godkänt resultat utfärdades ett utbildningsintyg från Brandskyddsföreningen som varar i 5 år.

Kurstid 8 timmar

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB