Kursen vänder sig främst till personal som arbetar sammantaget mer än 100
timmar / år på objekt där Trafikverket är beställare. Här gäller det att kontrollera upphandlingen vad som krävs, här finns både gamla och nya regler.

Efter utbildningen skall deltagaren ha skaffat sig ökad förståelse och acceptans av Trafikverkets sektorsansvar för trafiksäkerheten. Kursen skall ge deltagarna en handlingsberedskap för att kunna släcka bränder vid en olycksplats, första hjälpen, hjärt- lungräddning.

Efter genomgående utbildning med godkänt resultat erhåller deltagaren ett kursintyg.

Kursen innehåller följande:

  1. Första hjälpen vid olycka
  2. Organisera och handla på en olycksplats
  3. Brandkunskap
  4. Praktiska övningar

Kurstid; 8 timmar eller efter överenskommelse. Denna kurs uppfyller Arbetsmiljöverkets krav, där de enligt lag kräver att tillräckligt många på arbetsplatsen har kunskaper i första hjälpen och brandkunskap.

Motivera Utbildning AB

020-45 44 00