Information om lyftanordningar och lyftredskap

,

Detta är från Arbetsmiljöverkets författningssamling om ”Användning av lyftanordningar och lyftredskap”, senast uppdaterad 2010. Det är alltså inte ny information men det är ändå viktig information som kan innebära katastrof om informationen inte tas i åtanke.

Vissa maskiner som är tillämpade för annat arbete kan ändå fungera som lyftanordningar, till exempel jordförflyttningsmaskiner som hanterar fritt hängande laster.

På kranar ställs krav om god kontroll över manuell inpassning av last, andra maskiner vars syfte inte är att lyfta fritt hängande last brukar inte uppfylla kraven på god kontroll. Vissa maskiner, t.ex lastmaskiner och grävmaskiner med kranarm brukar ha skyddsanordningar inbyggda som känner av dynamiska påkänningar eller överlast.

Här kan det krävas att man minst har kursen säkra lyft och lasthantering som är den minsta utbildningen. Sen fortsätter vi de olika utbildningarna med telfer, travers.

Här har vi utbildningar från talja och block till lyft obegränsade mängder på Kärnkraftverk.

Titta gärna på Arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se sök på sanktionsavgifter 2014 så hittar Ni vad det kan kosta Ert företag om utbildning saknas.

Ring gärna och prata med Magnus på 0730-630 350