Krav på personalliggare i byggbranschen från Skatteverket

Skatteverket går ut med nytt krav som träder i kraft nästa år.

”Från och med den 1 januari 2016 måste alla byggen ha en  elektronisk personalliggare.

En elektronisk personalliggare ska från och med den 1 januari 2016 föras på byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. De nya bestämmelserna tillämpas på byggverksamhet som startar efter ikraftträdandet, det vill säga efter årsskiftet 2015–2016. Bestämmelserna tillämpas också på byggverksamhet som startat före ikraftträdandet om verksamheten kan antas pågå efter den 30 juni 2016.”

Läs hela inlägget på Skatteverkets hemsida.