Kursplan mätningsteknik

Kursen omfattar en genomgång i användning och handhavande med laser och avvägningsinstrument. Samt hur man genomför kontroll av instrument för daglig användning och kalibreringskontroll för fastställande av eventuella mätfel. Förutom teoretisk genomgång utförs även praktiska övningar med vanligt förekommande mätningar.

  • Genomgång allmänt mätutrustning.
  • Genomgång toleranskrav för mätning.
  • Kvalitetskontroll av mätning och instrument.
  • Felkällor och orsaker till störningar.
  • Handhavande och skötsel av mätinstrument.
  • Höjder och beräkning vid höjdutsättning
  • Praktisk övning med planlaser och avvägningsinstrument.

 

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB