Kursplan ritningsläsning

Kursen omfattar en övergripande inblick i utformning av ritningar, dess funktion och nytta inom byggproduktion. Kursen går även djupare in i sökande av information mellan olika typer av ritningar över samma objekt, att se sambandet mellan olika ritningar och dess information.

  • Genomgång allmänt om ritningar, storlek utformning, innehåll.
  • Genomgång ritningsförteckning.
  • Ritningens delar, namnruta med status. BSAB-systemet. Skrivfält, förklaringar, anvisningar.
  • Ritningsdetaljer, linjetyper, symboler.
  • Måttsättning, koordinatsystem, plushöjder.
  • Genomgång olika ritningar, planer, sektioner, profilritningar, elevationer, detaljer
  • Sökande av information i ritningar.
  • VA-ritningar.
  • Vägutformning.
  • Armeringsritningar.

Ring gärna och prata med Magnus Olsson 0730-630 350 eller Jan Gunnar på 0730-630 353

Motivera Utbildning AB