Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om drift-, skötsel- och underhållsarbeten inom park-, mark- och anläggningsbranschen samt hur dessa arbeten bör utföras för att uppnå ett optimalt ekonomiskt resultat.

Deltagare
Drift-, skötsel- och anläggningspersonal samt anläggare / markbyggare inom park-, mark- och anläggningssektorn. Kursen riktar sig till personal från såväl privat verksamhet som offentliga sektorn.

Innehåll       

 • Gräs
 • Jord
 • Plantering
 • Täckmaterial
 • Hårdgjorda ytor
 • Icke önskvärd växtlighet (ogräs)
 • Drift underhåll
 • Skötsel och ansvar under garantitiden
 • Ekonomi
 • Arbetsmiljö
 • Utomhusstudier
 • Upprättande av skötselplaner
 • Gruppövningar
 • Frågor och diskussion