Mål
Kursen syftar till att förmedla kunskap om funktion, användbarhet  och ekonomi samt krav på underhåll avseende markvårdsmaskiner för grönyteskötsel.

Deltagare
Alla som i såväl privat som offentlig verksamhet ansvarar för och använder markvårdsmaskiner.

Innehåll
Orientering om förekommande maskiner i grönytebranschen
–       redskapsbärare
–       redskap, tillbehör

Myndighetskrav på maskiner och förare: trafiklagar och trafikregler
Kvalitets- och miljötänkande
Körteknik på gräsytor och på vägar, bl a ”döda vinklar”
Klipphastigheter – varvtal
Teknisk arbetsmiljö, arbetarskydd
Säkerhetsaspekter
Funktion, drift och underhåll av förbränningsmotorer
–       oljebyten
–       smörjning
–       elsystem
–       luftrenare
–       bränslesystem
–       styrsystem, bromsar
–       transmissioner, (kraftöverföring)
–       hydraulsystem
–       hjulutrustning
–       felsökning

Skötsel och tillsyn av markvårdsmaskiner
–       före körning
–       efter körning
–       veckotillsyn
–       månadstillsyn
–       årlig tillsyn

Oljor

Hydrauliken och dess möjligheter
Förvaring under perioder då resp maskiner inte används – avställning
Inköpsrutiner. ”Speciellt att tänka på ” vid maskinanskaffning.
Vilken maskin till vad ? Bransch- och produktkännedom
Cylinderklippare, för- och nackdelar
Rotorklippare, för- och nackdelar
Driftkostnadskalkyler, maskinekonomi, maskinkort
Försäkringar
Demonstration och provkörning av markvårdsmaskiner (ev)
Behovsanalys
Personlig skyddsutrustning
Frågor och diskussion