Vi följer Svensk Energi numera Energiföretagens utbildningsplan klar 2018-04-20.

Kursen vänder sig till de maskinförare som arbetar med byggande och underhåll av elnät. Syfte med utbildningen är att ge deltagaren kunskap i de särskilda regler som gäller för EBR. Nytt krav på är att det skall vara en repetitionsutbildning vart femte år.

För att kunna ansöka till Elsäkerhetsverket krävs att deltagaren har yrkeserfarenhet av arbeten med eller nära el.

Kursen innehåller bland annat följande:

  1. EBR Kabelförläggning KRAV 05:17
  2. Lagar och förordningar som gäller för arbete invid på elektriska anläggningar.
  3. Försäkringsansvar
  4. Ansvarsfördelning vid elarbete.
  5. Byggteknik vid jordkabel- och luftledningsarbete.
  6. El och elsäkerhet.
  7. EBR:s kurskatalog och produktionsteknik.

Efter genomgående kurs med godkänt resultat erhåller deltagaren ett EBR- intyg utfärdat via Energiföretagen.
Med hjälp av detta kan deltagaren, lämna ansökan till Elsäkerhetsverket.
I denna kurs går vi igenom grunderna för hur man gräver ner elkablar

Kurstid: 1 – 2 dagar, ESA 14 utbildning är under första dagen, har man giltig ESA 14 kan man gå enbart dag 2.
Kontakta gärna Janne på 0730-630353 eller Magnus på 0730-630 350 eller växel på020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB