Motorsågskörkort nivå I, Industri

Utbildningen syftar till att ge de arbetsteniska specialkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A) krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att lossa stockar eller virke som hamnat i spänn i olika typer av transportörer och bearbetningsmaskiner inom industrin:

  • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete i allmänhet och vid speciellt riskfyllda arbeten som träddelart i spänning och de risker som är förknippad med användningen (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01).
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning av stockar, träddelar eller virke som fastnat och hamnat i spänn med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder.
  • Kunskaper och färdigheter att kapa trädstammar och virke i spänn på ett säkert sätt och att välja lämplig kapmetod.
  • Kunskaper om möjligheter att öka säkerheten genom att säkra, dra isär eller kunna arbeta på längre avstånd med hjälpmedel som linor, vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete där det kan finnas styrda processer och möjlighet att få ström, avgasförgiftning etc.

Observera att om det finns behov av arbetsplattform (skylift), säkring mot fall av personal eller manövrering av maskin, travers etc. så krävs även den utbildningen/kompetensen.