Motorsågskörkort nivå V, Väghållning

Syfte och mål:

Utbildningen syftar till att ge de arbetstekniska grundkunskaper och färdigheter som, utöver grundläggande kunskaper för sågning (nivå A), krävs för att på ett säkert sätt använda motorkedjesåg och alternativa handredskap för att i akuta situationer säkra och röja vägar där träd fallit och hindrar eller utgör fara för trafiken. Observera att det krävs högre kompetens vid mera komplicerade fall.

  • Kunskaper om de regler som gäller vid motorsågsarbete i allmänhet och vid speciellt riskfyllda arbeten som träd i spänning och de risker som är förknippat med användningen. (genom t.ex. berörda delar i AFS 2012:01).
  • Kunskaper och färdigheter att rekognosera, planera och genomföra uppröjning av träd och träddelar som fallit över vägar och ofta hamnat i spänn med god kontroll och säkerhet, liksom att kunna bedöma vad som inte kan/bör göras med manuella eller motormanuella metoder och den relativt begränsade kompetens som denna utbildning ger.
  • Kunskaper och färdigheter att kapa trädstammar och virke i spänn på ett säkert sätt och att välja lämplig kapmetod.
  • Grundläggande kunskaper i kvistning och manuell hantering av virke.
  • Kunskaper om möjligheter att öka säkerheten genom att säkra, dra isär eller kunna arbeta på längre avstånd med hjälpmedel som linor, vinsch och stångsåg samt god kännedom om de risker som är förknippat med användningen.
  • Kunskap om de speciella risker som finns vid arbete på väg med risk för påkörning och de regler för avspärrning mm som finns. (Arbete på väg? Förkunskap?)

Observera att om träd hänger i spänningsförande ledningar behöver ledningsägaren kontaktas och det behövs normalt högre specialkompetens och elsäkerhetsutbildning som inte ingår i denna utbildning.