Ny svensk ISO-standard för liftutbildning – SS ISO 18878:2013

Nu finns den nya standarden SS ISO 18878:2013 Mobila arbetsplattformar – Utbildning av operatör (förare) översatt till svenska. Standarden ersätter den tidigare standardversionen SS ISO 18878:2004 som därmed har upphävts.

I den nya standarden har bland annat tydliggjorts att utbildningsbevis ska ha en giltighetstid som inte överskrider fem år och att vidareutbildning och återexamination därefter är nödvändig.

Liftutbildningsrådets auktoriserade liftutbildare rekommenderas att köpa och läsa standarden. Använd standarden som ett stöd vid liftutbildningen tillsammans med LLP, Liftläroplanen.

 

Standarden finns att beställa hos SIS, Swedish Standards Institute, se länken nedan.

http://www.sis.se/standard/std-102013