Nya regler för motorsågar

Arbetsmiljöverket utfärdar nya regler för arbete med motorsåg och röjsåg. Dessa gäller från 2012-12-01.

Lite nyheter

Arbetsgivaren skall göra en riskbedömning för arbetetdär motorsåg eller röjsåg används. Därefter skall relevanta säkerhets- och skyddsåtgärder vidtas. Riskbedömningen skall följas upp regelbundet.

De som arbetar med motorsåg eller röjsåg måste ha varselkläder på överkroppen.

De som arbetar med röjsåg skall ha skyddskängor/stövlar med sågskydd.

Skyddsavstånd för röjsåg har ökat från 10 till 15 meter.

Från den 1 januari 2015 måste alla som använder motorsåg ha godkänts vid praktiska och teoretiska prov, efter genomgången motorsågsutbildning, motsvarande Motorsågskörkort. Saknas utbildningen får arbetsgivaren betala vite på 10.000 kronor per användare.

Gå gärna in arbetsmiljöverkets hemsida www.av.se länk finns på vår hemsida.

Ring gärna och prata med Magnus 0730-630 350