Giltighetstiden för ett ADR-intyg är 5 år. Om Du inte förnyar Ditt intyg innan giltighetstiden går ut, måste Du gå om grundkursen igen och även eventuella tillhörande specialkurser. Du får en påminnelse hem att Ditt ADR-intyg håller på att förlora sitt giltighet. Anmäl dig i god tid för att vara säkert på att få behålla Din behörighet att transportera farlig gods!

Vi erbjuder repetitionsutbildning inom alla ADR-klasser och erbjuder dessutom utbildning under helgerna för att Du skall slippa avbrott i Ditt ordinarie arbete.

Våra utbildningar är följande:

 • ADR-Grund Repetition
  Kurstid: 2 dagar (16 timmar). Går att kombinera med klass 1 repetition under samma kurstid, 2 dagar.
 • ADR Klass 1 Repetition
  Kurstid: ½ dag (4 timmar)
 • ADR Klass 7 Repetition
  Kurstid: ½ dag (4 timmar)
 • ADR Tank Repetition
  Kurstid: 1 dag (8 timmar)

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB