RITNINGSLÄSNING – MARK OCH ANLÄGGNING

Mål
Kursen syftar till att ge deltagarna kunskaper i ritningsläsning avseende mark- och anläggningssektorn, bl a grönyteanläggningar.

Deltagare
Alla som arbetar med byggande eller förändring av markanläggningar samt drift-, skötsel- och underhållsarbeten i såväl privat som offentlig verksamhet.

Innehåll                  

 • Ritningsformat
 •  Ritningsstandarder
 • Skalor
 • Symboler
 • Typer av ritningar och kartor
 •  Ritningsläsning: markanläggningar
 •  Situationsplaner
 •  Ledningsritningar VA
 •  Tekniska beskrivningar
 •  Praktiska övningar
 •  Frågor och diskussion