SÄKRA VARJE UNGE

Vi har under året donerat pengar till kampanjen Våga Vägra Våld & Droger från Stiftelsen Ungdom Mot Våld, För ett mänskligare samhälle. Vi på Motivera Utbildning anser att de unga är viktiga och måste få hjälp för att få en bra och trygg uppväxt, det samhälle vi lever i idag kommer en dag tas över av dem, och vi alla vill att de ska vara trygga och välmående människor.

 

Nu engagerar vi oss även i Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge, vi tycker att det är vår och allas plikt att göra sitt yttersta för att förhindra all sorts sexuellt utnyttjande av barn. De pengar vi ger till Säkra Varje Unge går till att arrangera seminarier och utbildningar till alla kommuner. Enligt statistik från Europarådet så har ett av fem barn i Sverige utsatts för sexuellt övergrepp, och ett stort mörkerantal därtill. Det är en alldeles för hög siffra, vi behöver utbilda oss i att skydda våra barn, de behöver oss. Tillsammans kan vi vara där för dem, vi kan få dem att prata om vi vet hur vi ska lyssna.

Stiftelsen FTS Säkra Varje Unge