Vägledning till systematiskt arbetsmiljöarbete

En grundlig genomgång av processbilden, och en vägledning till samtliga paragrafer finns i vårt material ”Så förbättras verksamhetens arbetsmiljö”. Vägledningen innehåller råd och rekommendationer som kan vara till hjälp när du ska följa våra föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Arbetsmiljöverket har delat in vägledningen i två delar

  • Introduktion med överblick och sammanhang
  • Vägledning med råd och rekommendationer

Vi kan se processen som en cirkel till ständig förbättring av Arbetsmiljön.

Utbildning finns hos oss om Ni vill veta mer om hur Ni går vidare i Er process mot en säkrare Arbetsmiljö.

Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Magnus 0730-630 350, Janne 0730-630 353 eller växel 020-45 44 00

Motivera Utbildning AB