Sedan 1 juli 2014 så ersattes böter av sanktionsavgifter, dessa kan krävas om inte vissa krav på en arbetsmiljö uppfylls.

Kraven på en sund arbetsmiljö kan skilja sig en hel del mellan olika arbetsplatser. Det ligger på arbetsgivarens ansvar att ta reda på dessa arbetsmiljökrav och även att se till att dessa uppfylls för att undvika olycksfall, sjukdomar och ohälsa. Här finns mer information om vad som gäller: https://www.av.se/globalassets/filer/publikationer/broschyrer/information-om-sanktionsavgifter-broschyr-adi-687.pdf

Här följer även en länk till ett längre dokument riktat mot byggbranschen, längre ner i dokumentet finns tabeller som beskriver föreskrift, paragraf och sanktion. http://www.entreprenorforetagen.se/globalassets/dokument/arbetsgivarinfo/arbetsmiljo/sanktionsavg-sammanstallt-bygg.pdf