Scania ger grönt ljus för miljövänligare bränsle

Sammanfattning av dokumentet Scania släppte om att börja använda alternativa, mer miljövänligare bränslen:

”Efter att HVO nu har certifierats enligt specifikationen TS159040 som ett
biobränsle för vägtrafik, ger Scania grönt ljus för att driva alla Euro 6-fordon från
Scania med HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Om man kör på ren HVO, som
kemiskt liknar fossil diesel, kan CO2-reduktionen i bästa fall uppgå till 90
procent. HVO ger dessutom inga nämnvärda kostnadsökningar och påverkar
varken fordonets egenskaper eller dess underhållsbehov.”

Hela dokumentet kan läsas här: Scania HVO certifierat docx_final