Nu börjar vintern är här, för dig som skall ut i vinterväghållningen i nya upphandlingar på trafikverkets vägar har det kommit nya krav via SIK.

SIK står för Skandinavisk Infrastruktur kompetens.
Här är det viktigt att du läser upphandlingen vilka krav på SIK som kommer ställas på Er.
Det kan vara SIK Arbete på väg 2 o.s.v. har du en utbildning som du har gått hos oss innan mars 2016 så är det viktigt att du kompletterar dina kunskaper.
Enklast är om du uppdaterar dina kunskaper på Arbete på väg nivå 1, länk till kursen på Trafikverket, hittar du under utbildningar på vår hemsida.
Samt att du kompletterar med ADR 1.3, finns interaktiv lösning under online kurser på vår hemsida.

Här gäller det även att kolla om de ställer krav på SIK vinterväghållning.

Det finns 2 olika interaktiva utbildningar för detta, om du sitter i Arbetsledande position eller i utförande.
Dessa 2 SIK utbildningar hittar du under Webbutbildningar på vår hemsida.

Kontakta gärna på 020-45 44 00 eller info@motiverautbildning.se
Motivera Utbildning AB