Inlägg

Upplag av virke och skogsbränsle vid allmän och enskild väg

Denna broschyr innehåller information om hur Du på ett säkert och rätt sätt kan lägga virke och skogsbränsle på ett praktiskt och trafiksäkert sätt. Broschyren förtydligar vad vägområde innebär, hur travar kan placeras och utformas, samt hur tillstånd söks.

Vem ger tillstånd?

Allmän väg

  • Inom vägområdet – kontakta Trafikverket.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren och länsstyrelsen.

Generella tillstånd för upplag inom vägområdet som gäller för flera vägar inom
ett län kan du söka hos Trafikverket.

Enskild väg

  • Inom vägområdet – kontakta väghållaren.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren.

Avläggsinstruktion broschyr PDF

Trafikverket

Information om ESA från E.ON

,

Det finns en del otydligheter om intyg och giltighetstider, men för att förhindra förvirring så har E.ON’s VD Stefan Håkansson släppt ett dokument med svar på frågor angående ESA 05, ESA 06, ESA 14 och uppdatering av dessa. Nedan har Ni länken till E.ON’s dokument.

ESA Frågor och svar 05 06 14

Behöver Ni hjälp med att göra en bedömning av vilken ESA utbildning Ni har behov av kontakta oss gärna på 020-45 44 00 så stämmer vi av att det är rätt utbildning.

Ni kan även ringa Magnus på 0730-630 350 eller Jan på 0730-630 353