Inlägg

Denna broschyr innehåller information om hur Du på ett säkert och rätt sätt kan lägga virke och skogsbränsle på ett praktiskt och trafiksäkert sätt. Broschyren förtydligar vad vägområde innebär, hur travar kan placeras och utformas, samt hur tillstånd söks.

Vem ger tillstånd?

Allmän väg

  • Inom vägområdet – kontakta Trafikverket.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren och länsstyrelsen.

Generella tillstånd för upplag inom vägområdet som gäller för flera vägar inom
ett län kan du söka hos Trafikverket.

Enskild väg

  • Inom vägområdet – kontakta väghållaren.
  • Utanför vägområdet – kontakta markägaren.

Avläggsinstruktion broschyr PDF

Trafikverket