Inlägg

Körkortsportalen flyttas till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbsidor

Information till trafikskolor och andra intressenter:

Körkortsinformationen flyttas från Körkortsportalen till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser. Informationen som idag finns på Körkortsportalen flyttas till Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser.

Körkortsportalen, i form av ett skal med länkar som leder besökare vidare, kommer att finnas kvar under hela 2016. Flytten av information sker successivt. Som ett första steg finns sedan den 5 oktober Trafikverkets information om körkortsprov både på Körkortsportalen och på trafikverket.se

Ingen information eller e-tjänst försvinner och målsättningen är att besökarna ska uppleva en ökad tydlighet och att det ska vara enklare att hitta den information de söker. På respektive myndighets webbplats kommer det finnas länkar som säkerställer att besökaren hittar rätt. Ingen funktionalitet kommer att påverkas under flytten.

Skäl till flytten
År 2010 flyttade körkortsverksamheten från landets länsstyrelser till Transportstyrelsen. Från att ha varit ett samarbete mellan 22 myndigheter med körkortsverksamhet, återstår idag två, Trafikverket och Transportstyrelsen.

Omkring 60 procent av de som landar i Körkortsportalen kommer via en sökmotor, 20 procent via Trafikverkets eller Transportstyrelsens webbplatser och bara 20 procent går direkt till portalen.

Det här är avgörande skäl till att myndigheterna har kommit överens om att flytta informationen till respektive myndighets webbplatser. Även om Transportstyrelsen och Trafikverket lämnar samarbetet i den här formen, kommer det att fortsätta i andra former. Myndigheterna är eniga om att ett nära samarbete är viktigt för att säkerställa att den som behöver svar på sina frågor lätt ska få det.

En nyhet om detta kommer under vecka 45 att publiceras på Körkortsportalen samt på Transportstyrelsens och Trafikverkets webbplatser.

Ytterligare information kommer i samband med att flytten är helt genomförd. Frågor om förändringen besvaras via mejl: kontakt@korkortsportalen.se

Med vänlig hälsning
Eva Carlstedt, enhetschef kommunikationsavdelningen, Transportstyrelsen

Ylva Lundin kommunikationschef Trafikverket Förarprov