Inlägg

NCC skärper säkerhetskrav

NCC kommer vid årsskiftet införa krav på personlig skyddsutrustning vid NCC-arbetsplatser.

• Hjälm (enligt SS-EN 397) fäst med en hakrem (3- eller 4-punkt)
• Ögonskydd, visir eller skyddsglasögon (enligt SS-EN 166 samt optical class 1, antifog (lins märkt med N), antiscratch (lins märkt med K))
• Skyddsskor (spiktrampskydd och skyddståhätta)
• Varselkläder på över- och underkropp (uppfyller klass 3) vid mark- och anläggningsverksamhet. Varselkläder på överkropp (uppfyller klass 2) vid hus- och bostadsverksamhet.
• Strängare arbetsplatsspecifika regler kan förekomma

 

Texten är hämtad från entreprenad-supply.se